Kursusoversigt

ONLINEKURSER I BÆREDYGTIGHED

FOR BESTYRELSER
OG VIRKSOMHEDER

Vil du som bestyrelsesmedlem klædes på til at træffe strategiske beslutninger om bæredygtighed i et forretningsorienteret perspektiv? 

Vil I udvikle jer, jeres produkter og strategi sammen i virksomheden?  

Her finder du to onlinekurser for bestyrelsesmedlemmer samt et online udviklingsforløb i bæredygtighed for virksomheder.

ONLINEFORMATET SIKRER, AT ALLE KAN DELTAGE OG GIVER DIG GEOGRAFISK FLEKSIBILITET

BASAL BÆREDYGTIGHED

for bestyrelsesmedlemmer

 • 3 moduler á 2 timer
 • 1:1 optaktsmøde


Få fundamentet og det overblik, som ethvert bestyrelsesmedlem bør have. 

360oBÆREDYGTIGHED

for bestyrelsesmedlemmer

 • 2 kursusdage
 • 1:1 optaktsmøde

Bliv undervist af eksterne specialister og få et 360 graders overblik over bæredygtighed.

UDVIKLINGSFORLØB

for virksomheder

 • 5 kursusdage
 • 5 1:1 sessions

Udviklingsforløbet giver jer mulighed for at udvikle den grønne omstilling sammen fra strategi til praksis.

ONLINEFORMATET SIKRER, AT ALLE KAN DELTAGE OG GIVER DIG GEOGRAFISK FLEKSIBILITET

"Bestyrelsen fik oplæg og sparring om FN's 17 Verdensmål og cirkulær økonomi af Astrid Carl.

Det gjorde det tydeligt for os, at der er store forretningsmuligheder i en strategi, der baserer sig på bæredygtighed og vi fik forbundet sammenhængen mellem produktdesign og forretningsmodel”. 

Poul Erik Andersen, advokat, bestyrelsesformand Intelligentcity ApS

Om et foredrag om FN's 17 Verdensmål: ”... Astrid var hurtig til at fange de fokuspunkter og udfordringer, vi ønskede adresseret.   

Ingen tvivl om at Astrid besidder stor viden om cirkulær økonomi og hvordan vi som virksomhed kan arbejde med bæredygtighed...”. 

Karin Tranberg
Executive VP, SOS International

”... Astrid holdt et fremragende oplæg [om cirkulær økonomi], som i høj grad vakte elevernes og læreres begejstring og interesse og inspirerede alle til at arbejde intensivt med emnet i 3 dage. 

Godt gået af Astrid, særligt i betragtning af at oplægget blev holdt virtuelt.” 

Nikolaj Løth,               lektor, VID Gymnasier 

BASAL BÆREDYGTIGHED

for bestyrelsesmedlemmer

1:1 optaktsmøde og 3 moduler á 2 t

Målgruppe

Dig, der har begrænset viden og begrænset tid, og effektivt vil lære det mindste, du skal vide som bestyrelsesmedlem.

Indhold

Bæredygtighed, forretningsudvikling, governance.

Pris

6.000 kr + moms.

Tidspunkt

Ikke fastsat


Download informationsfolder

Send mig information om kommende kurser

for bestyrelsesmedlemmer

1:1 optaktsmøde og 2 undervisningsdage

Målgruppe

Dig, der allerede har en vis viden om bæredygtighed, og vil have et godt 360 graders overblik og viden om de væsentlige aspekter af bestyrelsens opgaver og ansvar ved forretningsudvikling i et perspektiv af bæredygtighed.

Indhold

Omfatter bæredygtighed, forretnings- og produktudvikling, dokumentation, kommunikation, økonomi og risici m.m.

Pris

10.000 kr + moms

Tidspunkt

Ikke fastsat

Undervisere

Astrid Carl, Direktør, Green Moves ApS

Christian Poll, Seniorrådgiver, DTU Management

Marianne Kalb, Strategisk rådgiver, Kalb


Download informationsfolder


Send mig information om kommende kurser

UDVIKLINGSFORLØB

I BÆREDYGTIGHED

for virksomheder

Målgruppe

Jer, der som ledergruppe vil udvikle den strategiske retning og sideløbende vil forberede udmøntningen i et praksisprojekt. 

Indhold

 • Viden om bæredygtighed, FN's 17 Verdensmål og cirkulær økonomi
 • Data, dokumentation og certifikater
 • Produktudvikling, produktdesign, end of life betragtninger, materialer og produktion
 • Praksis, medarbejdere, kultur, implementering, sikring af fortsatte resultater
 • Forretningsmodeller, partnere, økonomi, støttemuligheder 

Afvikling

Vekselvirkning mellem fem fælles online moduler á 4 timer og fem 1:1 online sessions á op til 2 timer mellem underviseren og deltagerne fra hver enkelt deltagende virksomhed i forløbet.

Pris

65.000 kr + moms

Tidspunkt

Ikke fastsat

Send mig information om kommende kurser

Om os

HVEM ER GREEN MOVES APS?

Læs vores artikler på csr.dk, på bloggen og i vores nyhedsbreve

Mission

"Green Moves' mission er at gøre en forskel til det bedre for jorden gennem at skabe værdi for vores kunder ved at udvikle og bygge bro fra grønne visioner til konkrete resultater gennem saglig og rettidig rådgivning og sparring."

Vi har erfaring fra fødevareproducenter, oplevelsesindustrien, transportører, byggebranchen, nedbrydere, den finansielle sektor, forsyningsvirksomheder, jern- og metalindustrien, grossister, m.fl.