Bestyrelser

Hvordan bestyrelser får gavn af Green Moves ApS

I  henhold til Selskabslovens § 115 skal bestyrelsen ikke alene føre det organisatoriske og økonomiske tilsyn, men skal også "varetage den overordnede og strategiske ledelse".


Bæredygtighed er License to Operate, og enhver bestyrelse i Danmark har derfor bæredygtighed på sin dagsorden.


Nogle vælger at tage udfordringen op for at være forberedt og andre venter med at agere til der stilles formelle krav. For de fleste virksomheders tilfælde er tiden ved at være inde. 

Kommiteret bestyrelsestilknytning


Ved at tilknytte Astrid Carl til bestyrelsen har I en rådgiver, der bliver fortrolig med virksomhedens bæredygtighedsstrategiske problematikker og kan bistå jer med at overskue perspektiverne.


Baseret på sin solide viden om og erfaring med strategisk forretningsudvikling baseret på et fundament af bæredygtighed kan  Astrid hjælpe jer med at spotte de væsentligste og mest presserende strategiske indsatsområder, og sparre med jer om hvordan de skal håndteres. 


Det giver værdifuld  overblik, kontinuitet og tryghed. 

"Jeg har fornøjelsen af samarbejde med Astrid Carl i EGN Netværk Danmark, verdens største professionelle netværksorganisation.


Astrid varetager netværksledelsen af et antal Sustainability Netværk på højeste fagniveau.


Astrid får meget positiv feedback for hendes høje faglighed og gode faciliteringskompetencer kombineret med stort menneskekundskab og coaching erfaring.


Derudover er hun et engageret medlem af EGN’s stærke toplederteam."

Anbefaling

 - Ellen Vejle

Business Unit Direktør

EGN Topledelse

Faglige oplæg og workshops


Har bestyrelsen brug for et enkeltstående indslag om forretningsstrategiske aspekter af bæredygtighed, er det Astrid I ringer til. 

Astrid har erfaring med foredrag og workshops for bestyrelser, som vælger at gå i dybden med emnet på et temamøde.

Lad os samarbejde.


Ring og lad os finde en form, der passer.