Kom godt i gang

Kom godt i gang


Alle ved at bæredygtighed er kommet for at blive, men for rigtig mange virksomheder er det rigtig svært at overskue, hvordan man kommer i gang og hvor man skal starte. 


Hos Green Moves får du en nem plug-and-play løsning, der sikrer, at I kommer rigtigt fra start. 

Startpakken til jer, der vil have overblik over hvor, hvorfor og hvordan I skal gå i gang med jeres grønne omstilling.


En startpakke giver jer et overblik og omfatter:


Afklaring

  • En afklaring af de forretningsmæssige mål I vil nå med jeres arbejde med den grønne omstilling.
  • En drøftelse af de strategiske perspektiver I overvejer og en indledende skitse af jeres ambitionsniveau for bæredygtighed.


Kortlægning

  • Kortlægning af jeres aktuelle praksis, værdikæde, planer og eventuelle grønne tiltag.


Analyse

  • En erfaringsbaseret vurdering af, hvor de største udfordringer (og dermed potentialer) for jeres bæredygtighed ligger. Kortlægningen kan pege på drivhusgasudledninger og påvirkning af biodiversitet efter jeres ønske.
  • Et overblik over relevante initiativer I kan tage.
  • Indbyrdes sammenhæng mellem initiativerne og tids- og økonomiske perspektiver knyttet dertil. 


Anbefalinger

  • Anbefaling til prioritering og løsning af initiativerne.
  • Anvisning på, hvordan I griber det hele an i praksis.
  • En rapport på 8 - 10 sider samt en præsentation for ledelsen. 
Hent en overordnet beskrivelse af forløbet her


DET MED SMÅTKØB EN STARTPAKKE


Det tager typisk 1 - 3 måneder fra I køber en startpakke til I får en færdig præsentation af jeres aktuelle status og muligheder. Prisen er overslagsvist 50.000 - 100.000 kr ex moms, afhængig af virksomhedens kompleksitet og hvor dybt I ønsker at analysere. Jeres tidsforbrug bruges primært på de nedenfor skitserede møder.


Vi starter med et grundigt opstartsmøde, hvor vi kommer godt i dybden med afklaring og kortlægning af det, I allerede gør. Jeg vil meget gerne have en rundvisning i jeres produktion.


På den baggrund laver jeg en foreløbig analyse, og tjekker ind med jer via mail, telefon og aftalte Teamsmøder undervejs, når jeg har spørgsmål. Tilsvarende er I altid velkomne til at ringe.


På et midtvejsmøde drøfter vi analysen, som I har fået tilsendt på forhånd og de indledende forslag til tiltag. De indledende forslag kan eksempelvis berøre behov for klimaregnskab, bæredygtighedsrapportering, overblik over lovgivning, I rammes af, forslag vedrørende forretningsmodel, produktudvikling, værdikædesamarbejde, forslag til decarbonization, ressourceoptimering, tilbagetagningsordninger, medarbejderinvolvering, adfærdsændringer, nye partnere, Verdensmål, cirkulær økonomi, kommunikation og meget andet.


Midtvejsmødet sikrer relevans, og at de anbefalede løsninger er attraktive for jer.


Ud fra jeres feedback på midtvejsmødet, laver jeg i sparring med jer de endelige anbefalinger og viser, hvordan I kan gribe dem an. De endelige anbefalinger viser sammenhæng mellem forslag og tiltag, så I kan være sikre på at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Vi kommer også med et estimat på økonomi og tidsperspektiver.


Endelig modtager I en overskuelig rapport, som vi gennemgår på et afslutningsmøde, hvor der er god tid til at drøfte alle jeres spørgsmål og overvejelser.Prisen er overslagsvist 50.000 - 100.000 kr excl. moms afhængig af virksomhedens kompleksitet.


Ud over deltagelse på de skitserede møder, vil jeres tidsforbrug mellem møderne fortrinsvist begrænse sig til Teamsmøder og telefonsamtaler med mig, når vi skal sikre, at kursen er rigtig.


Når I skal videre fra start


Når I har fået et overblik over de relevante muligheder, kan I få hjælp til at komme videre.


Ud af elementerne i startpakken vil Astrid selv kunne hjælpe jer videre med nogle områder, og vil kunne henvise til andre rådgivere og eksperter på andre områder.