ESG-regnskab

Vi tilbyder

ESG-REGNSKAB

Hos Green Moves kan I få hjælp til


  1. At udvælge de relevante parametre
  2. At beregne de relevante beregninger
  3. Perspektiveringer af beregningerne
  4. Sparring om udarbejdelse af ESG rapporten

Du skal interessere dig for ESG regnskaber, hvis I ønsker at dokumentere overfor investorer, potentielle nye medarbejdere, kunder og leverandører, at I tager bæredygtighed alvorligt.


ESG rapporten skal fremvise jeres fremgang fra år til år på virksomhedsrelevante og udvalgte parametre.


Det er væsentligt, at I er omhyggelige med at afrapportere på parametre, der afspejler kernen af jeres virksomhed. Det er også væsentligt, at I vælger KPI'er, der er uafhængige af jeres aktivitetsniveau - og at I samtidig viser jeres absolutte udledning. 


I Green Moves hører vi om virksomheder, der ikke kan få finansiering i banken, hvis de ikke kan fremvise en aktuel ESG rapport.


Erfaring viser, at det i praksis er umuligt for virksomheder selv at beregne deres CO2e-udledninger opdelt på det, der kaldes scope 1, 2 og 3. Det kan I få hjælp til fra os og I kan også få hjælp til at lave resten af ESG rapporten.

Hvad er ESG?
ESG står henholdsvis for Environment, Social og Governance, og redegør ved hjælp af nøgletalsberegninger for jeres præstationer inden for disse tre områder.


Generelt forventer man, at ESG regnskabet redegør for virksomhedens CO2e-udledninger opdelt på de såkaldte scope 1 og scope 2. Det er henholdsvis de direkte og de indirekte udledninger. Scope 3, de værdikæderelaterede udledninger, tager man sjældent med, da det er meget kompliceret at regne på.


ESG rapporten ligger ofte som et parallelt bilag til årsrapporten og har stor bevågenhed fra den finansielle sektor.


Danske Revisorer, Finansforeningen og Nasdaq har udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten med assistance fra ESG Research. Disse guidelines bruger vi som udgangspunkt, når vi skal rådgive jer om valg af parametre.