Forretningsbetingelser

Om os

FORRETNINGSBETINGELSER

Aftalegrundlag

Når der udføres rådgivningsopgaver under offentlige programmer, udarbejdes der altid en samarbejdsaftale, der lever op til kravene for bevillingen. Disse krav har forrang for betingelserne her på siden.


Alle opgaver udføres i øvrigt under Green Moves generelle forretningsbetingelser som de står her på siden. 

Generel prisstruktur


Fastpristilbud

Fastpristilbud indgås enten efter aftale om et fast timetal eller løsning af en specifik opgave. 


Efter medgået tid 

Timeprisen er 1400 kr. + moms pr. påbegyndte kvarter.  


Ved opgaver af vedvarende karakter kan der gives rabat efter nærmere vurdering.


Green Moves fakturerer månedligt alle opgaver til forfald 10 dage fra fakturadato.

Alle priser på domænet greenmoves.dk er oplyst eksklusiv moms. 

Transportkompensation

Transportkompensation fastlægges ud fra Google Map's opgørelse over forventet transporttid og distancen i kilometer for bilkørsel. Kompensationen er 900 kr./time for transporttid, og statens satser for hurtigste distance, samt konkret udgift til færge og bro. 


Green Moves benytter hellere tog, færge og bus end bil for at være mest mulig bæredygtig. Uanset den anvendte transportform kompenseres transporten som beskrevet ovenfor. 


Green Moves benytter kun fly uden for Europa og kompensation herfor drøftes nærmere ved aftale af opgaveløsning. 


Overnatning

Ved foredrag, workshops og kurser, der fordrer, at vi forlader Hammel før kl. 7, forbeholder vi os at kunne overnatte for kundens regning tæt på lokationen. 


Green Moves ApS beregner kompensation for overnatning efter statens standardtakst for hotel, såfremt kunden ikke har booket overnatning.


Særligt for foredrag

Der findes tre typer af foredrag:


  1. korte foredrag på op til 30 minutter for foredrag og spørgsmål, som koster 4.500 kr + moms,
  2. de almene til 6.600 kr/45 minutter + 15 minutters diskussion og spørgsmål, som ikke er særligt tilpassede, og
  3. de skræddersyede foredrag, hvor indhold og vinkel er tilrettelagt i samråd med jer. 


Ved kundens afbestilling indtil 28 kalenderdage før foredragsdatoen betales 25 % af honoraret, ved afbestilling 28 - 14 kalenderdage før foredragsdatoen betales 50 % af prisen og ved afbestilling 14 eller færre kalenderdage før foredragsdatoen betales fuld pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før foredragsdatoen, men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100% af honoraret for det aflyste (første) foredrag, mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.


Ved Green Moves aflysning refunderes den fulde pris og der tilbydes et tilsvarende foredrag uden beregning.


Transport godtgøres som beskrevet i dette afsnit. 


Forsikring

Green Moves er dækket af lovpligtig arbejdsskadesforsikring og har en Professionel Rådgiveransvarsforsikring omfattende energi og miljø samt management- og ledelsesrådgivning, der dækker op til 5 mio. kr. pr. skade/år.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med grøn forretningsudvikling eller cirkulær økonomi.

Ring til os på 71794593

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.