Forretningsbetingelser

Om os

FORRETNINGSBETINGELSER

Aftalegrundlag

Når der udføres rådgivnings under forskellige offentlige programmer, udarbejdes der altid en samarbejdsaftale, der lever op til kravene for bevillingen. Disse krav har forrang for betingelserne her på siden.


Alle opgaver udføres under Green Moves generelle forretningsbetingelser som de står her på siden. 

Generel prisstruktur


Fastpristilbud

Når vi har fastprisopgaver, ved vi, hvor lang tid opgaven forventes at strække sig over. Som udgangspunkt afregner vi lineært proportionalt med udgangen af hver måned, og ved opgavens afslutning.


Anden afregningsform kan aftales i særlige tilfælde.


Efter medgået tid 

Vores timepris er 1250 kr. + moms pr. påbegyndte kvarter. 


Vi afregner efter nedenstående udløsende begivenhed, der indtræffer først


  1. ved hver måneds udgang
  2. når udført, ufaktureret arbejde andrager 50.000 kr + moms
  3. ved opgavens afslutning


Mindste fakturering for en opgave er 2 timer.


Ved opgaver af vedvarende karakter benyttes reduceret timesats efter nærmere vurdering.


Green Moves fakturerer alle opgaver til forfald 10 dage fra fakturadato.

Alle priser på domænet greenmoves.dk er oplyst eksklusiv moms. 

Transportkompensation

Green Moves benytter hellere tog, færge og bus end bil for at være mest mulig bæredygtig. Green Moves benytter kun fly uden for Europa.


Uanset opgave og transportform* fastlægges kompensationen ud fra krak.dks opgørelse over forventet transporttid og distancen i kilometer for bilkørsel. Dette kompenseres med henholdsvist den sædvanlige timesats (eller den specifikke timesats for opgaven), og med statens satser for kørsel samt konkret udgift til færge og vejafgift. 


*gælder ikke rejser, der omfatter fly, der kompenseres efter regning for omkostninger til billet og faktuelt medgået tid


Overnatning

Ved foredrag, workshops og kurser, der fordrer, at vi forlader Hammel før kl. 7, forbeholder vi os at kunne overnatte for kundens regning tæt på lokationen. 


Green Moves ApS beregner kompensation for overnatning efter statens standardtakst for hotel.


Særligt for foredrag

Der findes tre typer af foredrag:


  1. korte foredrag på op til 30 minutter for foredrag og spørgsmål, som koster 4.500 kr + moms,
  2. de almene til 6.600 kr/45 minutter + 15 minutters diskussion og spørgsmål, som ikke er særligt tilpassede, og
  3. de skræddersyede foredrag, hvor indhold og vinkel er tilrettelagt i samråd med jer. 


Ved kundens afbestilling indtil 28 kalenderdage før foredragsdatoen betales 25 % af honoraret, ved afbestilling 28 - 14 kalenderdage før foredragsdatoen betales 50 % af prisen og ved afbestilling 14 eller færre kalenderdage før foredragsdatoen betales fuld pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før foredragsdatoen, men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100% af honoraret for det aflyste (første) foredrag, mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.


Ved Green Moves aflysning refunderes den fulde pris og der tilbydes et tilsvarende foredrag uden beregning.


Transport godtgøres som beskrevet i dette afsnit. 


Forsikring

Green Moves er dækket af lovpligtig arbejdsskadesforsikring og har en Professionel Rådgiveransvarsforsikring omfattende energi og miljø samt management- og ledelsesrådgivning, der dækker op til 5 mio. kr. pr. skade/år.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med grøn forretningsudvikling eller cirkulær økonomi.

Ring til os på 71794593

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.