Udviklingsforløb

UDVIKLINGSFORLØB I

BÆREDYGTIGHED

FOR VIRKSOMHEDER

Når I for alvor vil tage fat på den grønne omstilling - og kombinere teori med strategi, proces og praksis. 

Saml et hold af ledere og nøglemedarbejdere, og sæt retning på jeres grønne strategi. På baggrund af faglig undervisning og fælles procestid lægger vi et solidt fundament for virksomhedens bæredygtige fremtid. 

Når forløbet er slut har I strategi, målsætninger og en handleplan med konkrete projektideer til nutid og fremtid. 

PRAKTISK

5 1:1 online sessions á 2 timer før hvert modul

5 online moduler á 5 timer

Kursusdage: efterår 2022

Hvem: Et hold af ledere og nøglemedarbejdere

Pris: kr. 65.000 + moms 

Platform: Teams

Underviser: Astrid Carl
www.linkedin.com/in/astridcarl

Målgruppe og udbytte

Udviklingsforløbet er for de virksomheder, der ønsker at sætte sin grønne omstilling ind i en ramme. Der vil være mulighed for at arbejde med såvel cirkulær økonomi, FN's 17 Verdensmål som grøn omstilling i en mere bred forstand med fokus på f.eks. transport, indkøb, affald, eksterne samarbejder med meget mere. 

På forløbet holder vi fast i den røde tråd gennem hele jeres grønne omstilling, så I har sikkerhed for, at risici er afdækket og muligheder udnyttet, når forløbet er omme. 

Vi ser på jeres grønne omstilling både i et værdikæde-, drifts- og udviklingsperspektiv, og på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. 

Når forløbet er omme, har I en strategisk, en handleplan, et roadmap, et katalog med skitser til konkrete projekter og en kommunikationsplan.

Udviklingsforløbets indhold

Forløbet strækker sig over ca. 5 måneder og består af en veksling mellem 5 1:1 møder mellem virksomhedens team og Astrid Carl, underviseren på forløbet, samt 5 fælles online moduler for alle virksomheder, der deltager på forløbet. 

Forløboversigt

 • 1:1 optaktsession: Forventningsafstemning, præsentation af virkomheden og jeres påtænkte retning, udfordringer og projektskitser. 

 • Modul 1: Forretningsudvikling i en bæredygtighedskontekst.
  Grundig gennemgang af bæredygtighed, Verdensmålene og cirkulær økonomi m.m.
  Idégenerering på jeres udfordringer og mulige tiltag. 

 • 1:1 opfølgning og forberedelse

 • Modul 2: Fokus på den strategiske retning, overvejelser over målsætninger

 • 1:1 opfølgning, forberedelse, og sparring på projektideer

 • Modul 3: Medarbejdere, involvering, kultur

 • 1:1 opfølgning, forberedelse, og fortsat sparring

 • Modul 4: Dokumentation, certificeringer, kommunikation, markedsføring, og greenwashing shitstorms

 • 1:1 opfølgning, forberedelse, og fortsat sparring

 • Modul 5: Afrunding, sammenfatning, og next step


Forløbet er ambitiøst. Det forener faglig teori med en proces, hvor I får sat en strategisk retning på jeres arbejde med bæredygtighed, og hjælper jer til at identificere nye tiltag, der sikrer, at retningen afspejles i konkrete handlinger og praktisk implementering.

Hvad siger andre?

"Astrid Carl holdt et oplæg om cirkulær økonomi på Syddansk Universitet i Slagelse i forbindelse med projektet ’Uddannelsernes Fællescase 2020’...


Astrids oplæg var skarpt og tankevækkende og med en god balance mellem facts, forklaringer, egne erfaringer og cases. Præsentationen var levende og vores studerende var meget interesserede. Efter oplægget havde vi en god diskussion, hvor Astrid var velforberedt på og engageret i at besvare spørgsmål.


Vi kan på den baggrund varmt anbefale Astrid Carl og Green Moves som oplægsholder og sparringspartner i krydsfeltet mellem bæredygtighed og entreprenørskab".


Martin Senderovitz

Lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

SKAB ET FUNDAMENT FOR FREMTIDEN


Træd ind i fremtiden på en sikker grund, hvor I har sikret jer den rigtige strategiske retning fra starten på baggrund af viden og et match til jeres DNA. 

SKAB FORANKRING I VIRKSOMHEDEN


Ved at inddrage nøglemedarbejdere fra virksomheden er I godt på vej til at sikre en trykprøvning af at løsningerne  virker i praksis. Det er også med til at motivere til implementering og resultater.

SKAB HANDLING AF ORD


Deltagelse i et udviklingsforløb over tid  holder jer fast i processen selv om hverdagen gerne vil fylde. Met et udviklingsforløb er I sikker på at komme rundt om både det strategiske og praktiske. 

Klar til at prøve?

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.
 
 

Om os

HVEM ER GREEN MOVES APS?

Læs vores artikler på bloggen, på csr.dk og i vores nyhedsbreve

Mission

"Green Moves' mission er at gøre en forskel til det bedre for jorden gennem at skabe værdi for vores kunder ved at udvikle og bygge bro fra grønne visioner til konkrete resultater gennem saglig og rettidig rådgivning og sparring."

Vi har erfaring fra fødevareproducenter, oplevelsesindustrien, transportører, byggebranchen, nedbrydere, den finansielle sektor, forsyningsvirksomheder, jern- og metalindustrien, grossister, m.fl.