Om

Om os

HVEM ER GREEN MOVES?

Mission


"Green Moves' mission er at gøre en forskel til det bedre for jorden gennem at skabe værdi for vores kunder ved at udvikle og bygge bro fra grønne visioner til konkrete resultater gennem saglig og rettidig rådgivning og sparring."


Astrid Carl

  • cand.scient. i biologi
  • Teknologisk Diplom i Energi   og Miljø
  • Eksamineret teamcoach
  • B Leader


astrid.carl@greenmoves.dk

7179 4593

Astrid Carl | LinkedIn

Kernekompetencer:

Cirkulær økonomi, FN's 17 Verdensmål, bæredygtighed, teamcoaching, systemisk ledelse, designtænkning, ledersparring, strategiudvikling, medarbejderinvolvering, forretningsudvikling, værdikædesamarbejde, Green Restaurant, viden om ESG, transport, emballage, produktudvikling o.a.


Brancheerfaring

Fødevareproduktion, restauranter, eventbranchen, byggesektoren, nedbrydere og genvindingsindustri, transportsektoren, energi- og forsyningssektoren, undervisningssektoren, møbelproduktion, jern & metalindustri, skadedyrsbekæmpelse, sko/tekstilindustri, servicevirksomheder, finansiel sektor, erhvervshavne, regioner, kommuner, brancheforeninger og foreninger.

HISTORIEGreen Moves ApS 


Astrid Carl stiftede i 2016 Green Moves IVS med ønsket om at hjælpe virksomheder med deres grønne omstilling. I 2020 konverteredes virksomheden til et ApS. 


Virksomheden har i perioden vækstet i flere omgange på både opgaver og medarbejdertal. Som resten af verden har Green Moves ApS været påvirket af både COVID-19 og effekten af Ruslands krig mod Ukraine. Det har været turbulente tider for forretningen.  2022 har været et højst usædvanligt år og har givet anledning til refleksioner om det fremtidige forretningsområde set i lyset af udviklingen inden for bæredygtighed. 


Fra at have været et hus med mange fagligheder er der nu skåret til, så virksomheden fra 2022  fokuserer på Astrid Carls spidskompetencer, brede erfaringer og historik. 

Ring nu på 71794593