CSR

Om os

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Green Moves arbejder med social ansvarlighed med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.


Verdensmålene er formuleret med udgangspunkt i den globale skala, men da vi alle er dråber i havet, har Green Moves valgt at oversætte målene til en skala, der er relevant for os.


Vi har udvalgt målene


8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktionGreen Moves arbejder udadrettet med mål nummer 8 med særligt fokus på delmål 8.4


"8.4 Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med den 10‑årige Ramme for Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion, med de udviklede lande i spidsen".


Dette gør vi gennem at specialisere os i cirkulær økonomi, der netop afkobler økonomisk vækst fra miljøbelastning.


Vi arbejder indadrettet med fokus på delmål 8.8 der lyder


"8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold".


Som rådgivervirksomhed er Green Moves en videnstung arbejdsplads. I tider, hvor der er online adgang til videns-arbejdspladser alle døgnets timer, er der risiko for at den grænseløse arbejdsplads giver en dårlig work-life balance. Dette har vi særlig opmærksomhed på, så vores ansatte og øvrige tilknyttede sikres stabile og ordentlige arbejdsforhold, med respekt for den private tid.


Vi ønsker også at være en rummelig arbejdsplads med plads til ansatte på særlige vilkår.

Green Moves arbejder udadrettet på et helt generelt plan med mål nummer 11 da netop kommuner er en vigtig kundegruppe for os.


"11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning".


Dette er et centralt element i cirkulær økonomi, som er vores speciale.

Mål nummer 12, Ansvarlig forbrug og produktion, er det helt centrale mål for Green Moves. Det handler om bæredygtighed i alt man gør, og er derfor vores hjerteblod.


Indadrettet arbejder vi med at gøre vores eget produktionsapparat mere bæredygtigt, bl.a. gennem at have en CO2 neutral hjemmeside, tilstræbe at bruge offentlig transport, og minimere anvendelsen af papir. Adfairtising har lavet vores logo, vi har telefonabonnement hos GreenSpeak, og køber vores trykte produkter ved KLS PurePrint.


Vi har også en politik om at handle med virksomheder som Refurb og tilsvarende.

Vi ringer gerne op og får en uforpligtende snak om, hvad I har brug for hjælp til for at blive mere bæredygtige enten i jeres egen drift, produkter eller i jeres ydelser.

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.
 
 

Her er der links til vores referencer og testimonials og til bloggen, hvor vi skriver om faglige emner.