Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Vi har gennemsigtige priser og vilkår

Aftalegrundlag

Alle opgaver indledes med en ordrebekræftelse, som indeholder såvel beskrivelse af opgavens omfang og indhold, såvel som en forventet tidsplan, Green Moves' generelle forretningsbetingelser, herunder betalingsbetingelser. DENNE ORDREBEKRÆFTELSE BEDES I LÆSE OG REAGERE PÅ SÅFREMT I HAR INDSIGELSER ELLER KOMMENTARER INDEN FOR DEN ANGIVNE TIDSFRIST. Modtager vi ikke bemærkninger inden for fristen, anser vi, at I har tiltrådt ordrebekræftelsen, som den står. Da der kan være misforståelser i mundtlige samtaler, er det det skrevne ord i ordrebekræftelsen, der gælder.


Opgaver udføres under Green Moves generelle forretningsbetingelser som de står her på siden. Green Moves skabelon for standardsamarbejdsaftale finder du her. Ønsker du andre vilkår er vi absolut åbne for dialog.


Opgaver, der løses inden for klippekortsaftale, løses på faste vilkår med mindre andet aftales. Ved køb af klippekort indgåes en Rammeaftale, der gælder indtil den opsiges. Den kan derfor gælde for flere på hinanden følgende klippekort uden at skulle genforhandles. Det er da nemt!

 


Generel prisstruktur

Du kan vælge mellem følgende prisstrukturer:


  1. Fastpristilbud. Vi tager udgangspunkt i den ordinære timepris og beregner en margin for risikoen. Vi afregner som udgangspunkt lineært proportionalt ved hver måneds udgang og ved opgavens afslutning. Anden afregningsform kan aftales i særlige tilfælde.
  2. Afregning pr. medgået tid. Timeprisen afhænger af opgavens omfang og ikke mindst varighed. Vi afregner ved hver måneds udgang og ved opgavens afslutning.
  3. Køb et klippekort. Du betaler forud og får 5% rabat på timeprisen uanset om du køber få eller flere timer. Vi har klippekort til 10 timer, 3 dage og til individuelle løsninger.


Den ordinære timepris er også i 2019 1150 kr/t + moms. Uanset medgået tid er mindste fakturering for 2 timer, svt. 2300 kr + moms.


Ved opgaver på mere end 100 timer giver vi 10 % afslag på timeprisen på alle timer. Ved opgaver på mere end 200 timer giver vi 15 % rabat på timeprisen på alle timer.


Ved opgaver af vedvarende karakter benyttes reduceret timesats efter nærmere vurdering.


Green Moves fakturerer alle enkeltstående og løbende opgaver ved månedens udgang samt ved hver opgaves afslutning, til forfald 10 dage fra fakturadato.Transportkompensation

Green Moves benytter hellere tog, færge og bus end bil for at være mest mulig bæredygtig. Green Moves benytter kun fly uden for Europa.


Derfor afregnes transport enten som udgift til tog (til stillekupé eller første klasse, hvis stillekupé ikke er tilgængelig), færge, bus og/eller taxa, samt medgået tid til 400 kr/timen, eller pr. kørte kilometer (3,56 kr/km), medgået tid til transport til 575 kr/time samt evt. broafgift. Alle priser er ex. moms (med visse undtagelser bestemt af momslovgivningen) og beregnet ud fra Horsens.Særligt for foredrag

Foredragenes længde og pris aftales med jer. Foredragene tilpasses individuelt til den konkrete målgruppe. Såfremt flere foredrag bookes samtidigt, tilpasses indholdet i foredragene, så de understøtter hinanden.


Foredragene kan anvendes enten enkeltvist eller som temarække i erhvervsråd, i brancheforeninger, private foreninger, gymnasier og andre undervisnings-/uddannelsesinstitutioner eller lignende.


Bookes flere foredrag inden 2 mdr. efter første foredrag er holdt, ydes 5 % rabat på hvert af de følgende foredrag. Foredragene skal holdes inden for 16 måneder efter booking.


Ved kundens afbestilling indtil 28 kalenderdage før foredragsdatoen betales 25 % af honoraret, ved afbestilling 28 - 14 kalenderdage før foredragsdatoen betales 50 % af prisen og ved afbestilling 14 eller færre kalenderdage før foredragsdatoen betales fuld pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før foredragsdatoen,  men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100% af honoraret for det aflyste (første) foredrag, mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.


Ved Green Moves aflysning refunderes den fulde pris og der tilbydes et tilsvarende foredrag uden beregning.Forsikring

Green Moves er dækket af lovpligtig arbejdsskadesforsikring og har en Professsionel Rådgiveransvarsforsikring omfattende energi og miljø samt management- og ledelsesrådgivning, der dækker op til 5. mio kr. pr. skade/år.


Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875