Cirkulær forretningsmodel

CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER

Vi tilbyder kurser i

Et kursus i cirkulære forretningsmodeller klæder jer på til at være konkurrencedygtige og følge med den grønne udvikling.

Hvorfor en cirkulær forretningsmodel?

Der er en udvikling i gang som tager mere og mere fart: en afvikling af den lineære tænkning "køb-brug-smid væk" til fordel for en cirkulær tænkning "køb-brug-og-genbrug".


Denne tænkning vinder indpas i B2B og i B2C. Rigtig mange mennesker, både som private forbrugere og professionelle indkøbere, har fået øjnene op for, at det er nødvendigt at gøre noget andet end vi plejer.


For virksomheder betyder det, at der vil være øget efterspørgsel på produkter


  1. der er lavet af genanvendte materialer,
  2. som er nemme at reparere og
  3. som er nemme at sende videre til genanvendelse, når produktet er udtjent. 


Har I brug for hjælp til at få en cirkulær forretningsmodel?

Er I også en af de virksomheder, der vil med på den cirkulære fremtid, men mangler viden, procesrådgivning og erfaring, kan I få hjælp hos Green Moves.


Vi har erfaring med ledersparring, udvikling af ny forretningsmodel, rådgivning om bæredygtigt design, rådgivning om cirkulære værdikædesamarbejder, medarbejderprocesser, forandringsledelse og implementering.

Forskel på genbrug og genanvendelse


Genbrug: at bruge en brugt genstand til samme formål i samme form som den oprindeligt er produceret. F.eks. at lease en brugt bil. 


Genanvendelse: at omforme en brugt genstands bestanddele, så de kan bruges til nye produkter og formål. F.eks. omsmeltning af meltal eller neddeling af brugt plast. 

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er blandt andet kendetegnet ved


  1. nye forretningsmodeller, der går på tværs af sektorer
  2. at have fokus på en ændret materialestrøm, så der bliver mindst muligt affald
  3. for at opnå dette skal man designe med klogskab


De brugte materialer skal være ugiftige, lette at skille ad og gerne bionedbrydelige, så de kan indgå i et lukket kredsløb.


Beslutningen om at ville udforske og bruge ressourcer på muligheder indenfor cirkulær økonomi skal være funderet i virksomhedens topledelse.


Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse, der baserer sig på meget viden, men også på viljen til at ville prøve kræfter med nye udfordringer uden at kende løsningen på forhånd. Der skal være en vilje til at se bort fra "plejer" og i stedet være nysgerrig og undersøgende på nye muligheder og samarbejdskonstellationer.

Der skal også være en vilje til at lave en økonomisk investering, som ikke giver afkast i første omgang.


I en virksomhed kan man betragte cirkulær økonomi fra flere vinkler: som indkøber, som designer, som producent og som leverandør.


Se Miljøstyrelsens rapport over virksomhedsinterview fra september 2017 om, hvordan virksomhederne arbejder med cirkulær økonomi.

HVAD SIGER KUNDERNE? 

Ring til os på 71794593 for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

I foråret 2019 hjalp vi Rodkjær Event A/S med at få en cirkulær forretningsmodel.


Se direktør Mette Stasiak Hagelquists  anbefalinger i de to videoer.

CASE


I 2019 har Rodkjær Event fået hjælp af Green Moves i det nationale CØ SMV projekt til at få udarbejdet en cirkulær forretningsmodel. 


Det betyder, at Rodkjær Event A/S nu


  • har fået en stor intern viden om principperne for cirkulær økonomi, som de selv kan udvikle sig videre med
  • er ved at udvikle helt nye cirkulære ydelser til deres kunder
  • har taget en dialog med flere leverandører om, hvordan deres produkter kan genanvendes
  • har fået nye kontakter og ideer til partnerskaber - cirkulære værdikædersamarbejder- som grundlæggende har ændret Rodkjær Event A/S's tilgang til deres forretningsmodel. 


Dette har gjort, at Rodkjær Event A/S nu er en first mover i markedet og har kunnet matche selv deres mest progressive kunders ønsker og krav. 


Se links til artikler m.v. nedenfor. 

Hvad kan I forvente i et samarbejde med Green Moves?


Arbejdsform og kompetencer

I er specialister på  jeres egen forretning og vi er specialister på cirkulær økonomi. Ved at forene vores viden og kompetencer kan vi flytte jer langt. For når man samarbejder med Green Moves, vælger man altid et tæt parløb. 


I Green Moves arbejder vi selv efter principperne for cirkulær økonomi.


Det betyder, at vi har nedbrudt siloerne, og inddrager alle vores kompetencer, viden og erfaringer på tværs af medarbejderstaben for at sikre kvaliteten i opgaveløsningen. 


I får dermed ikke kun en enkelt konsulent, når I samarbejder med os - I får adgang til viden fra et team med mange fagligheder, der omfatter 4 fastansatte medarbejdere med i alt 9 uddannelser: en tømrer/bygningsingeniør/civilingeniør med speciale i teknologibaseret forretningsudvikling, en maskiningeniør/ industriel designer, en antropolog og en biolog/teamcoach med en Teknologisk Diplom i Energi og Miljø. Designtænkning

Medarbejderne i Green Moves er trænet i at arbejde efter principperne for designtænkning.


Det betyder for jer, at I kan forvente en kreativ, dybdegående, fordomsfri og åben form. Gennem en stram processtyring munder det ud i et resultat, der er kvalitetssikret gennem iterative processer og input fra forskellige synspunkter og positioner i jeres virksomhed.


Vi bruger designtænkningsmetoder til at arbejde innovativt både med strategiudvikling og udvikling af nye prototyper og produkter.


Læs artiklerne fra CSR.dk's tema om cirkulær økonomi om samarbejdet mellem Green Moves og Rodkjær Event A/S.


"Eventbureau har store grønne visioner" 


"Cirkulær økonomi betyder ikke begrænsninger"


"Fremtidens corporate events er cirkulære"

Ja tak, ring mig op til en uforpligtende snak

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger
 
 

Værså god, her kan I se mere om ledersparring, medarbejderprocesser, workshops og kurser