Region Nordjylland - Implementering af Organisation

Case: Region Nordjylland

UDRULNING AF LOKALE KLIMAHANDLINGSPLANER

Virksomheden

Region Nordjylland har som hovedopgave at drive sundhedsvæsnet i det nordjyske. Regionen omfatter 8 driftsenheder, der er placeret på flere forskellige adresser og omfatter både psykiatri, hospitaler og apotek.


Opgaven

At udrulle konceptet for lokale klimahandlingsplaner til alle regionens enheder i forlængelse af den regionale klimahandlingsplan.


Aktiviteter

 • Deltagelse i Kick off med foredrag og workshop
 • Dialogmøder med deltagerne
 • Gennemgang af bygninger, drøftelse af lokale tiltag
 • Revidering af udkast til skabelon for lokale klimahandlingsplaner


De kompetencer, vi bruger

 • Organisationsforståelse
 • Designtænkning
 • Procesledelse
 • Teamcoaching
 • Kendskab til politiske og offentlige organisationer


Virksomhedens udbytte

 • Kvalitetssikring af skabelonen for den lokale klimahandleplan
 • Implementering på sygehusene og en enkelt pilotinstitution fra specialsektoren
 • Input til fase 2, hvor de lokale klimahandleplaner skal rulles ud til resten af Regionen, herunder alle de mange forskellige enheder i Specialsektoren
 • Etablering af systematik, der bidrager til at sikre, at Regionen kan leve op til sin målsætning om reduktion af 2 % CO2 udledning

Region Nordjylland har vedtaget en klimahandlingsplan, der sætter rammerne for, hvordan regionen kan bidrage til at nedbringe Danmarks samlede CO2 udslip og leve op til Parisaftalens mål.


Handlingsplanen løber fra 2019-2022 og omfatter blandt andet at regionen nedbringer sit energiforbrug, gør transporten mere bæredygtig, energirenoverer bygninger og ændrer indkøbsvaner.

Green Moves samarbejdede med afdeling for Regional Udvikling om at forberede udrulningen af handlingsplanen til regionens forskellige enheder. Hele forløbet blev startet med et kick off arrangement, hvor Green Moves deltog med et oplæg om grøn omstilling. 


Udrulningen af de lokale klimahandlingsplaner blev delt op i to faser. I første fase deltog alle hospitalsenheder og en enkelt institution fra specialenheden, som havde karakter af pilotfase. 


Fase 1 bestod af dialogmøder med hvert hospital og pilotinstitutionen om, hvordan de på den enkelte enhed skulle forankre implementeringen i organisationen, hvad indholdet af handleplanerne kunne være, og hvordan planerne skulle udformes. Der blev lavet lokale indsatser, der imødekom de særlige behov for hver institution. 


Fase 1 omfattede også revidering af klimahandleplanens skabelon efter brugerfeedback.


Hvis du er interesseret i at drøfte, hvordan I kan få hjælp med en skræddersyet løsning, så skriv i formularen og vi ringer dig op.

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.