Kurser i FNs Verdensmål

HANDS ON KURSUS

KOM GODT I GANG MED VERDENSMÅLENE

FN’s 17 Verdensmål i et strategisk og kommercielt perspektiv
Åbent heldagskursus


Arbejd med jeres egen case. Undersøg hvilke Verdensmål, der passer til jer. Afdæk hvordan I kan bruge Verdensmålene til at skabe værdi for jer, og hvad det betyder for jeres strategi, medarbejdere, produkter og partnerskaberne.


Verdensmålenes globale og lokale perspektiver sættes i ramme. Vi fokuserer på de kommercielle muligheder for hver enkelt virksomhed, og I arbejder med hvordan I kan opnå dem.


Dagen er en vekselvirkning mellem teori og workshop. Når dagen er omme, har I gjort jer vigtige erkendelser om, hvordan arbejdet med Verdensmålene skal gribes an i netop jeres virksomhed.


Der vil være forberedelse til kurset af ca. 2 timers varighed. Målgruppe        Chefer, ledere, mellemledere


    Deltag gerne ca 2 – 5 personer fra virksomheden.


Varighed           kl.  9 - 16

Deltagere          6 – 18 personerPris                   2950 kr./person + moms

                          Ved deltagelse både i kursus i Verdensmålene om                           tirsdagen og kursus i cirkulær økonomi om                                         onsdagen samme uge opnåes 15 % rabat

                     

Tilmelding        Link til tilmeldingssite


           Seneste tilmeldingsfrist 8 dage før kurset


                         Tilmelding er bindende 2 uger før kursusstart,                                    herefter refunderes beløbet ikke ved afbud.

I kan også komme på kursus i Verdensmålene TIRSDAG disse uger

Bornholm

uge 37

Odense

uge 38

Esbjerg 

uge 39

Aabenraa

uge 40

Sabro

uge 41

Herning

uge 43

Vejle

uge 44

Næstved

uge 45

Hillerød

uge 46

Holbæk

uge 47

Thisted

uge 48

Hjørring

uge 49

Aalborg

uge 50

Hobro

uge 51

BAGGRUND OM KURSET  I FN's 17 VERDENSMÅL


Med en blanding af teori og workshop arbejder I målrettet med jeres virksomheds egne udfordringer i forhold til kursets emne.


På dagen starter vi med at sætte rammen. Dermed får I den baggrundsviden, der giver jer forståelse og indsigt i, hvorfor det er tvingende nødvendigt "at gøre noget", og hvad I kan gøre så det virker.


På åbne heldagskurser får I taget de gode spadestik, der giver jer klarhed over, hvorfor virksomheden skal arbejde med emnet, hvem, der skal inddrages, hvilke opmærksomhedspunkter, I skal have fokus på, og hvordan I kommer videre frem. Kurserne kan også laves særligt til jeres virksomhed og strækkes over et længere forløb.

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875