Kurser i cirkulær økonomi

HANDS ON KURSUS

KOM GODT I GANG CIRKULÆR ØKONOMI

Cirkulær økonomi et strategisk og kommercielt perspektiv


Åbent heldagskursus


Man kan arbejde med cirkulær økonomi på mange måder, og på dette kursus stifter vi bekendtskab med flere af dem.


Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, hvor I arbejder med problemstillinger fra jeres egen virksomhed.


Når dagen er omme har I arbejdet med


  • design af produkter i en cirkulær ramme
  • hensigtsmæssigt materialevalg
  • anderledes forretningsmodeller
  • hvilke positioner man kan tage i markedet
  • værdikædesamarbejde - fordele og vanskeligheder


Udbytte

I får forståelse for mekanismerne i cirkulær økonomi, og for, hvilke aktiviteter, der passer til jer.


I er klædt på til at fortsætte drøftelserne og tage beslutning i egen virksomhed om, hvordan I bedst træder ind på det cirkulære marked.

Cirkulær økonomi, 28. maj, Herning
Cirkulær økonomi, 3. juni, Horsens
Cirkulær økonomi, 4. juni, Skive
 
 
 
 
 
 

Målgruppe

Varighed

Deltagere

Tid og stedPris
TilmeldingAlle med ledelsesansvar

Kl. 9 - 16

8 - 20 personer pr. kursus

Tirsdag d. 28. maj, Herning

Mandag d. 3. juni, Horsens

Tirsdag d. 4. juni, Skive

3500 kr/person + moms

Early bird (før 10. maj): 2800 kr/person + moms

Info@greenmoves.dk

Oplys: navn, email, virksomhed, kursus dato og by

Tilmeldingsfrist: 18. maj 2019


Tilmelding er bindende efter d. 18. maj, og beløbet refunderes ikke ved afbud.


BAGGRUND FOR DAGSKURSER I CIRKULÆR ØKONOMI


Med en blanding af teori og workshop arbejder I målrettet med jeres virksomheds egne udfordringer i forhold til kursets emne.


På dagen starter vi med at sætte rammen. Dermed får I den baggrundsviden, der giver jer forståelse og indsigt i, hvorfor det er tvingende nødvendigt "at gøre noget", og hvad I kan gøre så det virker.


På åbne heldagskurser får I taget de gode spadestik, der giver jer klarhed over, hvorfor virksomheden skal arbejde med emnet, hvem, der skal inddrages, hvilke opmærksomhedspunkter, I skal have fokus på, og hvordan I kommer videre frem. Kurserne kan også laves særligt til jeres virksomhed og strækkes over et længere forløb.


Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875