Grønne forretningsplaner

GRØNNE FORRETNINGSPLANER

Er I parate til at bruge færre ressourcer?


Få tilskud til regningen for den nye handleplan, der garanterer jer besparelser på ton CO2 udslip, kWh eller ton råvarer pr. produceret enhed, hvis I gennemfører planen. Og sparede ressourcer betyder sparede kroner.


SMV'er over hele landet kan få støtte til udarbejdelse af en handleplan, der anviser løsninger og beregner besparelser på CO2 udslip, forbrug af kWh timer eller mængden af råvarer pr produceret enhed.


Der er forskellige muligheder for støtte afhængig af, hvor i landet jeres virksomhed er beliggende.


Green Moves samarbejder med


De fleste kan få dækket halvdelen af regningen, når I får en grøn forretningsplan, som viser, hvor store ressourceoptimeringer I kan opnå ved at iværksætte forskellige tiltag. De forskellige puljer har lidt forskellige krav. Når I samarbejder med Green Moves vægter vi at afdække jeres ønsker og behov grundigt, og der udfra finde den pulje, der svarer bedst til jeres behov.


I kan også få hjælp til en plan og proces for implementering.Kan I sige JA til dette, er en grøn forretningsplan noget for jer


 • I er parate til at indføre ændringer for at optimere jeres ressourceforbrug
 • I vil gerne have en plan for, hvordan I konkret kan reducere jeres resourceforbrug, og hvor meget det kan spare jer i CO2 udledning, kWh og tons råvarer
 • I er en SMV (under 50 ansatte og under 350 mio. kr. i balancesum og i resultat)
 • I vil gerne have dækket halvdelen af udgiften til den konsulent, der laver en grøn forretningsplan for jer
 • I har fokus få at få planen omsat til handling, så I skaber nye resultaterDen grønne forretningsplan giver jer


 • en skriftlig handleplan med anvisninger til optimeringsmuligheder
 • en oversigt over de fornødne investeringer
 • en oversigt over de besparelser, I kan opnå
 • en oversigt, der er nem at kommunikere ud fra


Hvad er jeres udbytte

Udbyttet af den grønne forretningsplan er


 • en overordnet handle- og tidsplan, hvor I kender faldgruber og obs-punkter
 • viden om de nødvendige forudsætninger for, at I opnår konkrete resultater
 • reelle besparelser på bundlinjen, hvis I følger anbefalingerne
 • en oversigt over de forventede besparelser og den investering, de kræver, som gør det nemt at prioritere mellem mulighederne og træffe beslutningerne
 • når I har gennemført de anbefalede tiltag, kan I bruge det i jeres markedsføring og brandPå hvilke områder kan I få hjælp fra Green Moves?

Gennem Green Moves får I adgang til kompetencer i bæredygtighed og ressourceoptimering inden for


 • design thinking
 • forretningsmodeller og cirkulær økonomi
 • procesfacilitering, opmærksomhed på forandringsledelse og implementering
 • ledelsessystemer
 • ISO certificeringer
 • strategi
 • indkøb
 • transport
 • energiforsyning
 • energioptimering
 • produktudvikling
 • supply chain optimering
 • affald


Hvad kræver det af jer?

Jeres indsats for at få støtte til en grøn forretningsplan


GRO 2.0

Green Moves er foretrukken partner på cirkulær økonomiforløb for virksomheder i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds projekt GRO 2.0. Er I tilknyttet GRO 2.0 kontakt da Astrid Carl direkte på tlf. 29764593.


Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE)

Virksomheder der søger bistand gennem NBE's forløb for SMV'er bliver indledningsvist screenet af medarbejdere fra netværket. Viser screeningsrapporten, at der er et potentiale, er der mulighed for at gå videre. I skal ikke have penge op ad lommen, men kan få op til 60.000 kr i støtte mod registrering af et modsvarende tidsforbrug.


CLEAN Green Plan

Som reglerne er nu, skal I have screeningsbesøg, hvor I sporer jer ind på, hvilke ressourcer, der kan optimeres. På baggrund af screeningen skal I så definere den opgave, I gerne vil have løst. To konsulenter skal derefter give et bud på prisen på handleplanen. Det er lagt til rette, så det kan gøres nemt og ubureaukratisk.


Når CLEAN har sagt OK til det tilbud, I har valgt, kan konsulenten gå i gang med at lave handleplanen. I betaler konsulentens faktura, og får derefter 50 % returneret fra CLEAN.


Reglerne er imidlertid under revision, så det er smart at tage telefonisk kontakt for at blive sporet rigtigt ind på processen.


Hvis I ligger i Region Syddanmark skal I kontakte CLEAN. Hvis I bor i resten af landet så ring til Green Moves på tlf. 29764593, så hjælper vi jer videre.Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875