Virksomheder

Bæredygtighed

i virksomheder


Der er tre primære årsager til, at virksomheder har øje for grøn omstilling:


 • økonomiske besparelser
 • ønsket om at følge med samfundets udvikling og
 • ønsket om at sætte et mindre aftryk på kloden

Photo by Craig Garner on Unsplash

Skræddersyet rådgivning

I kan få hjælp til


 • afklaring af, hvordan bæredygtighed kan hjælpe jer med at nå jeres mål
 • grønne forretningsplaner
 • strategi, handleplan og implementering,
 • ISO standardiseringer inden for bæredygtighed, energi og miljø
 • beregning af CO2 besparelser,
 • projektudvikling, projektansøgning, projektledelse
 • medarbejderprocesser inden for bæredygtighed
 • coaching af ledelse og medarbejdere ved udvikling og indførelse af grøn omstilling


Cirkulær økonomi er kommet for at blive

Cirkulær økonomi er blandt andet kendetegnet ved

1) nye forretningsmodeller, der går på tværs af sektorer, 

2) at have fokus på en ændret materialestrøm, så der bliver mindst muligt affald.


Derfor skal de brugte materialer være ugiftige, lette at skille ad og gerne bionedbrydelige, så de kan indgå i et lukket kredsløb.


Regeringens Advisory Board kom i juni 2017 med sine 27 anbefalinger om cirkulær økonomi i Danmark. I september 2018 præsenterede Regeringen sin strategi for cirkulær økonomi. Se vores gennemgang på 2 sider af strategien og et indlæg om, hvordan virksomheder kan forberede sig inden effekten af strategien slår igennem. Selve strategien er her.

Hvordan kan I få glæde af Green Moves?

I kan bruge Green Moves som sparringspartner, rådgiver, vidensbank, projektleder, facilitator, til forandringsledelsesprocesser og I kan trække på vores store netværk til de virkelig nørdede specialister, der graver sig ned i eet element af bæredygtighed. 


I kan kan bruge os til sparring om en bæredygtighedsstrategi og I kan få hjælp med at bryde den ned i konkrete tiltag. I kan også få hjælp til at omsætte de konkrete tiltag til praksis, der gør en forskel.


Vi sætter en ære i at lykkes med implementering, for det er dér resultaterne kommer, og det er det, vi alle ønsker.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI


Med en moderne bæredygtighedsstrategi kan I sætte ambitionsniveauet og retningen, og vise omverdenen hvordan I prioriterer.


Der er mange mulige indsatsområder, og hvornår I skal vælge at prioritere det ene område over det andet afhænger blandt andet af to ting:


 • de lovgivningsmæssige ændringer, der kan ses i horisonten, og som tvinger jer til handling, og
 • planlagte anlægsinvesteringer


Alt andet lige er det billigere at indføre gennemgribende ændringer, hvis det sker i sammenhæng med store anlægsinvesteringer. Derfor er det klogt at ofre bæredygtighed mere end almindelig omtanke.


En strategi, der spænder over flere år, kan med fordel brydes ned i korterevarende handleplaner. Det synliggør fremdriften og gør det muligt at kommunikere på et konkret niveau.

CIRKULÆR FORRETNINGSUDVIKLING


Beslutningen om at ville udforske og bruge ressourcer på muligheder indenfor cirkulær økonomi skal være funderet i virksomhedens topledelse.


Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse, der baserer sig på meget viden, men også på viljen til at ville prøve kræfter med nye udfordringer uden at kende løsningen på forhånd. Der skal være en vilje til at se bort fra "plejer" og i stedet være nysgerrig og undersøgende på nye muligheder og samarbejdskonstellationer.


Der skal også være en vilje til at lave en økonomisk investering, som ikke giver afkast i første omgang.


I en virksomhed kan man betragte cirkulær økonomi fra flere vinkler: som indkøber, som designer, som producent og som leverandør.


Se Miljøstyrelsens rapport over virksomheds-interview fra september 2017 om, hvordan virksomhederne arbejder med cirkulær økonomi.

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875