FNs 17 Verdensmål

FNs 17 VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG GLOBAL UDVIKLING


Verdensmålene, som af og til forkortes som SDG'er (Sustainable Development Goals), er vedtaget af alle landene i FN, og løber indtil 2030.


Alle målene er forbundet på kryds og tværs, og alle virksomheder kan med rette arbejde ind i dem. Det er en stor mundfuld at gå til, og der er heldigvis hjælp at hente.


Danske virksomheders arbejde med Verdensmålene har gennemgået en hastig udvikling siden målene blev vedtaget i 2015. Fra at fortælle i sin årsrapport, hvordan man tapper ind i alle målene, er det blevet til, at man udvælger et par få, meget relevante mål, og arbejder strategisk med dem i forhold til sin kerneforretning.

"Hvordan får I glæde af FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling?"


FNs 17 Verdensmål har vakt genklang, og rigtig mange virksomheder har taget Verdensmålene til sig.


I dette foredrag lærer I om Verdensmålene og om, hvordan I griber arbejdet an med at inddrage dem i jeres egen virkelighed. 


Verdensmålene er et umådeligt stort emne, så I kan også bestille et specialforedrag, der er vinklet lige præcis efter jeres behov. Det kunne for eksempel være, hvordan mål nr 12 spiller sammen med cirkulær økonomi, og hvordan man bruger det i sin markedsføring - uden det bliver green washing.

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875