Golding Byg

NEWS

News Headline

Dateline \\ News Category

Gennem et længere samarbejde udvikler Green Moves en cirkulær forretningsmodel for Golding Byg. Formålet er at udpege muligheder for genanvendelse af overskudsmaterialer og minimere den mængde affald der er på byggepladserne. I projektet er vi startet med at kortlægge affaldstyper og -mængde. I fremtiden skal affaldet sorteres i rene fraktioner så den økonomiske værdi øges. Green Moves afdækker hvilke vilkår relevante aktører har for at aftage materialet og kommer med anbefalinger til valg af forretningsmodel.
Når den nye forretningsmodel er fuldt implementeret, medfører det derfor konkrete besparelser for Golding Byg, der sparer på udgifterne til afhentning af affald. Samtidig får de nye indtægter fra genanvendelse af materialer, der ellers var blevet smidt ud.

News Headline

Dateline \\ News Category

Lorem ipsum dolor sit amet vel egestas ac ullamacorper et primis at aliquam duis nisl suscipit massa montes sed venenatis placerat odio facilisis. Dictum nisl neque amet integer qui ac veli at tempor viverra et vulputate sed et placerat nostrud. Libero at eget sodales purus ligula sociis risus it morbi per. Quam quam nulla vitae fusce mollis viverra eget ut nec fellis. Sed phasellus a non neque eget. In fermentum ac erat aliquam at aenean amet a phasellus arcu vitae vestibulum. Morbi metus rutrum at pede nostra ac mattis neque a eros. Eget curabitur neque tellus a nulla pretium sociis odio lorem at egestas quiis lorem fames lorem amet felis.

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875