Case på cirkulær økonomi

EKSEMPEL PÅ FORLØB OM CIRKULÆR ØKONOMI


Læs et eksempel på hvordan det kan forløbe, når en virksomhed får rådgivning om cirkulær økonomi


Når en virksomhed får rådgivning om cirkulær økonomi hos Green Moves, starter vi altid med en åben snak. I fortæller om jeres overvejelser, og sammen afdækker vi jeres motivation og ønsker.


I fortæller om jeres indkøbsprincipper, anvendte materialer og fremstillede produkter. I fremviser også jeres produktion og forsendelse samt affaldshåndtering. Hvis I kan oplyse affaldstyper, affaldsmængder og priser for at komme af med affaldet er det rigtig godt. Ellers kommer vi til det senere.


Sammen arbejder vi med at finde en håndfuld forskellige forretningsmodeller, der kan være i spil for jer. Det er en snak, der tager noget tid, og man kan ikke forcere den, hvis man ønsker et godt resultat. Det er vigtigt at slippe paraderne, glemme "plejer" og være villig til at lege med ideer, man normalt ville forkaste hurtigt.


I er stadig specialister på jeres branche, og Green Moves kommer med viden inden for cirkulær økonomi, og sammen skal vi finde og undersøge både de vilde, de vovede og de realistiske ideer. Det er sjældent den første, den "bedste" idé, der vitterligt ér den bedste - sommetider skal man lige vende skråen og lade sig inspirere af de opløste grænser. Denne del af processen kalder altså på kreativitet og idérigdom og på at man genbesøger de forslag, man har stillet, for at forbedre dem. 


I næste skridt arbejder vi sammen med at kortlægge de forskellige modellers profil. Vi går analytisk og systematisk til værks, så vi får et godt overblik over de forskellige modellers fordele, ulemper, tidshorisonter og investeringsforhold. Det giver os gode forudsætninger for at sammenligne dem. Afhængig af hvor mange ideer vi fandt i den kreative fase, kan det være vi vælger at gå videre med nogle udvalgte, men det kan også være I gerne vil arbejde videre med dem alle sammen.


Derefter kommer turen til at lave en eller flere regulære business cases. Bæredygtig økonomi er vigtigt for de fleste virksomheder og det er vigtigt at stille så realistiske scenarier op som muligt.


På baggrund af business casene træffer I valg om, hvordan I ønsker at fortsætte. Måske giver resultaterne af business casene anledning til, at I genbesøger  forretningsmodellen og tilretter den i en iterativ proces. Det kan også være, at resultaterne af business casene entydigt peger på en model at gå videre med.


I mange virksomheder er strategien, at man starter med at gøre et enkelt produkt eller produktlinje cirkulært, og høster erfaringer derfra, før end man beslutter om flere produkter skal omfattes.


 
 
 
 

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875