Virksomheder

Bæredygtighed

i virksomheder

 

Der er tre primære årsager til, at virksomheder har øje for grøn omstilling:

  • økonomiske besparelser
  • opretholdelse af ISO 14001 certificering og
  • ønsket om at sætte et mindre aftryk på kloden

 

De sidste to årsager kan man i øvrigt brande sig på, og dermed har de også økonomisk betydning.

Photo by Craig Garner on Unsplash

Cirkulær økonomi er kommet for at blive

Cirkulær økonomi er blandt andet kendetegnet ved

1) nye forretningsmodeller, der går på tværs af sektorer,

2) at have fokus på en ændret materialestrøm, så der produceres mindst muligt affald.

 

Derfor skal de brugte materialer være ugiftige og gerne bionedbrydelige, så de kan indgå i et lukket kredsløb.

 

Regeringens Advisory Board kom i juni 2017 med sine 27 anbefalinger til Regeringen.

Hvordan kan I få glæde af Green Moves?

Cirkulær økonomi er et begreb, der står lidt uldent i manges opfattelse. Når man er optaget af at drive virksomhed, er det en stor mundfuld at få overblik over, hvordan den nye måde at agere på kan være til gavn for ens forretning.

 

Her kan I få skræddersyet hjælp af Green Moves til lige netop jeres problemstilling.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

 

Med en moderne bæredygtighedsstrategi kan I sætte ambitionsniveauet og retningen, og vise omverdenen hvordan I prioriterer.

 

Der er mange mulige indsatsområder, og hvornår I skal vælge at prioritere det ene område over det andet afhænger blandt andet af to ting:

 

  • de lovgivningsmæssige ændringer, der kan ses i horisonten, og som tvinger jer til handling, og
  • planlagte anlægsinvesteringer

 

Alt andet lige er det billigere at indføre gennemgribende ændringer, hvis det sker i sammenhæng med store anlægsinvesteringer. Derfor er det klogt at ofre bæredygtighed mere end almindelig omtanke.

 

En strategi, der spænder over flere år, kan med fordel brydes ned i korterevarende handleplaner. Det synliggør fremdriften og gør det muligt at kommunikere på et konkret niveau.

CIRKULÆR FORRETNINGSUDVIKLING

 

Måske er I blevet interviewet til Miljøstyrelsens kvalitative interview i juni 2017 - men det er nok mest sandsynligt, at I ikke blev det.

 

610 virksomheder blev interviewet, og af dem har kun 1/3 hørt om cirkulær økonomi og 1/3 siger, at de har brug for rådgiverhjælp, hvis de skal kaste sig ud i det.

 

Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse, der baserer sig på meget viden, men også på viljen til at ville prøve kræfter med nye udfordringer uden at kende løsningen på forhånd.

 

I kan bruge Green Moves som sparringspartner, vidensbank, projektleder, facilitator og til forandringsledelsesprocesser med medarbejderne.

 

Se Miljøstyrelsens rapport over virksomheds-interview fra september 2017 om, hvordan virksomhederne arbejder med cirkulær økonomi.

Green Moves IVS

Østervangsvej 6

8450 Hammel

 

 

tlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk

 

CVR 37993875