Nibe Festival - Affaldssortering

Case: Nibe Festival

AFFALDSMINIMERING OG ENERGIFORSYNING

Virksomheden

Nibe Festival er Nordjyllands største festival og afholdes hvert år i smukke omgivelser i Skalskoven ved Nibe. Over 16.000 daglige gæster og 4.400 frivillige fester med hvert år, hvor de kan nyde ca. 80 forskellige koncerter fordelt på fire scener.


Opgaven

At give anbefalinger til at gøre driften mere cirkulær, beregne på energiforbruget og minimere affaldsmængden.


Aktiviteter

 • Dataindsamling blandt deltagerne på festivallen
 • Analyse af affaldsmængder og fraktioner, energiforbrug og indkøb
 • Udregning af besparelser på energi og CO2
 • Udarbejdelse af anbefalinger til fremtidige tiltag


De kompetencer, vi brugte

 • Faglig viden om cirkulær økonomi
 • Antropologiske metoder
 • Energiteknisk viden


Virksomhedens udbytte

 • Reduktion af affald og dermed reduktion af udgifter
 • Mindre CO2 udledning
 • Beslutningsgrundlag med anbefalinger til nye initiativer og mest bæredygtige energiløsninger
 • Bæredygtige tiltag, til gavn for gæster og brand


Green Moves har arbejdet sammen med Nibe Festival om en opgave der omfattede tre forskellige spor: hjælp til at gøre deres drift cirkulær, reduktion af deres affaldsmængde og beregninger og anbefalinger til omlægning af energiforsyning.


Festivalen har allerede et samarbejde med Center for Grøn Omstilling i Aalborg, og har i de seneste år indført forskellige bæredygtige tiltag, men har haft et ønske om at gå skridtet videre i retning mod en bæredygtig festival. 

Green Moves' konsulent udførte i sommeren 2019 et mini-feltarbejde på festivalen, med fokus på gæsternes adfærd og holdninger til bæredygtighed på festivalen, herunder affaldssortering, energiforbrug og plastikforbrug. Den indsamlede data blev brugt i udarbejdelsen af analyser og var en del af grundlaget for de endelige anbefalinger til festivalen.

Dermed blev festivalens gæster og frivillige inddraget i arbejdet. 


Gennem brugerundersøgelser, analyser og beregninger har Green Moves udarbejdet en række anbefalinger til hvordan festivalen kan reducere deres affaldsmængde, mindske deres materielle fodaftryk, omlægge energiforsyningen og dermed bidrage til et mere bæredygtigt brand.

Kan vi hjælpe jer med en lignende opgave? Skriv navn og nummer, så ringer vi dig op til en udforpligtende snak.

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.
 
 

Ring til os på 71794593

Læs også om vores cirkulære forretningsmodeller