Folkesparekassen - Strategi

Case: Folkesparekassen

STRATEGIUDVIKLING MED UDGANGSPUNKT I FN'S VERDENSMÅL


Virksomheden

Folkesparekassen har hovedsæde i Silkeborg og har også filialer i Aarhus og Odense. Sparekassens værdiprogram bygger på JAKs idéer om et rentefrit pengesystem, hvor penge blot anses som et byttemiddel, ikke en vare man skal tjene på.


Folkesparekassen driver forretning med respekt for mennesker og miljø og går op i at passe på det omkringliggende samfund og naturen.


Opgaven

Hvordan kan FN's 17 Verdensmål indarbejdes i Folkesparekassens nye strategi?


Aktiviteter

 • Ledersparring
 • Oplæg
 • Workshops


De kompetencer, vi brugte

 • Viden om FN's 17 Verdensmål
 • Procesledelse
 • Designtænkning
 • Teamcoaching
 • Formidling


Virksomhedens udbytte

 • Verdensmålene indgår i den nye strategi
 • Nye ydelser og produkter til kunderne
 • Overblik over fremtidige muligheder

Gennem et tæt samarbejde har Green Moves og Folkesparekassen arbejdet med FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling i relation til sparekassens forretning. 


Hele bestyrelsen, direktionen og ledergruppen har deltaget i workshops og været involveret i processen, der blandt andet har resulteret i adskillige nye produkter og ydelser til både privat- og erhvervskunder.

Fremover er renten på både bil- og boliglån afhængig af hvor klimavenlig bilen eller boligen er. Erhvervskunder, der arbejder aktivt med verdensmålene i deres virksomhed, kan opnå konkrete fordele gennem et Verdensmålslån.


Green Moves har afholdt foredrag og workshops, hvor ledelsen er blevet engageret i arbejdet med verdensmålene og har opnået ny indsigt i hvordan de kan bruges strategisk i forretningsøjemed.


Med metoder funderet i teamcoaching og designtænkning har Green Moves faciliteret udviklingsprocessen om inddragelse af verdensmålene og hjulpet undervejs.

"Astrid Carl holdt foredrag og workshop om nogle udvalgte verdensmål i vores VL gruppe. Astrid fik os virkelig frem i stolene og fik os engagerede i at diskutere, hvordan verdensmålene kan bruges i vores forretning. Det var rigtig godt. 


Derfor har vi også hyret Astrid til et par workshops om, hvordan Folkesparekassen kan arbejde aktivt med verdensmålene i vores strategi"

  - Martha Petersen
Direktør,
Folkesparekassen

Har I brug for sparring i arbejdet med at udvikle en ny strategi? Skriv til os, så ringer vi dig op til en uforpligtende snak.

 
 
Ja, I må gerne opbevare mine oplysninger.
 
 

Ring til os på 71794593 til en snak om verdensmålene

Læs mere om vores workshops og kurser og vores arbejde med grøn forretningsudvikling her.