Referencer

Derudover har vi arbejdet med

Klitte & Jensen

 • Kortlægning af virksomhedens affaldsfraktioner med henblik på at udnytte ressourcerne mere optimalt

 • Kortlægning af transportvaner og udfordringer

 • Medarbejderworkshops med fokus på idégenering og konkretisering indenfor arbejdspladsens grønne omstilling.RotoBed

 • Sparring med ledelsen

 • En workshop med både medarbejder samt agenter fra tysk marked og en repræsentant fra virskomhedens bank.

 • Dernæst var der en workshop meden fra dansk designcenter med formål at undervise i idegenering og undersøge hvordan tilbagetagningsordning kunne etableres med fokus på fordele og riscisi.

 • Virksomheden har endvidere deltaget i en podcast som erhvervsyddanmark har lavet om rejsen på den grønne omstilling og har opnået en hvis markedsføring igennem denne case.Nordmark

 • Aktiviteterne omhandlede interne workshops mellem ledelsen

 • Gennemgang af værdikæden

 • Kortlægning af hvor de store hotspots for drivhusgasudledning finder sted i Nordmarks værdikæde.Quality-Pellets

 • Workshop med virksomhedens ejerkreds og bestyrelse.

 • Indsamling af relevante forbrugs- og transportdata og følgende beregning af CO2e baseline.

 • Samarbejde om værdikæde med fokus på drivhusgas udledning

Testimonials

Læs hvad vores kunder siger om samarbejdet med Green Moves.

Referencer

Vores kunder omfatter blandt andre

Referencer

CASES OG TESTIMONIALS