5: Ligestilling mellem kønnene

Vores Mål del 1: Vores Liv

Ligestillingsindsatsen skal i den danske kontekst fokusere på den reelle ligestilling, der bliver praktiseret på arbejdspladser, gennem lovgivning og i de private hjem. Det handler både om kvinders rettigheder og muligheder når det kommer til personlig tryghed, job og økonomi samt mænds rettigheder og muligheder for at tage del i eksempelvis barselsorlov og fravær ved børns sygdom.

Arbejdet med Mål 5 kan dokumenteres indenfor: 


  • Henvendelser og ophold på kvindekrisecentre
  • Seksuel chikane, trusler og vold på arbejdspladsen
  • Fordeling af barselsorlov og fravær ved børns sygdom
  • Kønsfordeling i ledelse og bestyrelser
  • Pensionsopsparing hos mænd og kvinder
  • Selvstændige erhvervsdrivende fordelt på køn

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig