3: Sundhed og trivsel

Vores Mål del 1: Vores Liv

I en dansk kontekst er sundhed og trivsel blevet undersøgt med afsæt i ulighed indenfor sundhed og behandling samt fokus på smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme. Det kan opsummeres i følgende indsatsområder:


  • Gravides og nyfødtes sundhed, heriblandt rygning samt under- og overvægt
  • Alkohol- og stofmisbrug, både generelt og blandt unge
  • Sygehuserhvervede infektioner
  • Influenza – vacciner og dødsfald
  • Kræfttilfælde og overlevende
  • Færdselsuheld
  • Luftforurening og forgiftning

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig