2: Stop sult

Vores Mål del 1: Vores Liv

Dette verdensmål har to dimensioner: At stoppe sult – herunder fejlernæring - og at opnå bæredygtighed i verdens fødevareproduktion. I en dansk kontekst er den første dimension fokuseret på fejlernæring i stedet for decideret sult. Derfor er de danske målepunkter formuleret indenfor disse felter:


  • Under- og overvægt samt kostvaner
  • Fysisk helbred


Anden dimension er i en dansk kontekst oversat til at handle om landbrugets økonomiske effektivitet og miljømæssige bæredygtighed. Derfor har målepunkterne fokus på.


  • Landbrugets afkast – og dermed økonomiske mulighed for at investere i grøn omstilling
  • Landbrugets miljøbelastning
  • Dyrevelfærd og antibiotikaforbrug

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig