Ny affaldssortering fra 2021

Nyhedsbrev oktober

Ny affaldssortering fra 2021 – hvad betyder det for din virksomhed?

I juni 2020 faldt en landsdækkende aftale om affaldssortering på plads. Med aftalen følger en ny affaldsordning, der gælder for både private og erhvervslivet. Den nye ordning træder i kraft 1. juli 2021, men det er en god idé at forholde sig til de nye regler allerede nu. Det kan tage tid at omstille virksomheden til en mere opdelt sortering, derfor kan du begynde forberedelserne nu med dette overblik.

 

Uanset om man er hjemme i køkkenet eller står i produktionen på arbejdspladsen, gælder de samme regler. Nemlig at der skal sorteres affald i 10 forskellige fraktioner:


  • Plast
  • Metal
  • Glas
  • Pap
  • Papir
  • Organisk affald
  • Mad- og drikkeemballage
  • Farligt affald
  • Restaffald
  • Tekstil (træder først i kraft i 2022)


Målsætning for aftalen
Aftaleteksten mellem partierne indeholder både en række overordnede mål for affaldssektoren generelt samt mere konkrete mål for de enkelte sektorer i erhvervslivet. Af de generelle mål kan nævnes, at der skal udsorteres 80% dansk plast fra forbrændingen i 2030 – i dag forbrændes op mod 90% af plastaffald. Når det gælder målene for de enkelte sektorer, såsom plastaffald fra byggeriet, er der i aftaleteksten lagt op til yderligere tiltag, hvis målene ikke nås

Fordelene ved mere sortering
Den nye affaldsplan bliver en stor fordel for kørende virksomheder, der har produktion i forskellige kommuner. Indtil nu har kommunerne haft meget forskellige krav til udsortering af fraktioner. Det har gjort det besværligt at sortere korrekt og bortskaffe sit affald løbende.


Den nye affaldsplan ensarter kravene i hele landet, og dermed bliver udsorteringen nem og entydig for virksomheder. Samtidig er der bedre mulighed for at genanvende affaldet, fordi der bliver meget større ensartede fraktioner. Det bliver dermed en ressource, der kan indgå i et cirkulært system, når der er etableret infrastruktur til at håndtere materialerne.

Tidligere nyhedsbreve

"Der sættes et todelt udsorteringsmål for det plast, der sendes til forbrænding fra henholdsvis landbrugs- og byggesektoren. Landbrugssektoren skal udsortere 50 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Bygge- og anlægssektoren skal udsortere 25 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 75 pct. i 2030."


- Aftaletekst om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

"Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030."


- Aftaletekst om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Læs også:

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig