Ansøgningsfrist til CØ SMV

Nyhedsbrev oktober 2019

D. 22/11 er der ansøgningsfrist til CØ SMV projektet

I projektet "Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV'er" (også kaldet CØ SMV) har virksomheder mulighed for at få støtte til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. De virksomheder der bliver udvalgt får konsulenthjælp for 100.000 kr. til et forløb der tager udgangspunkt i deres idéer og muligheder. Egenfinansieringen består kun af timer. 


D. 22/11 er der ansøgningsfrist for en ny runde af virksomheder, I kan få hjælp til at skrive ansøgningen så I kan komme i betragtning til tilskudet. 


Upcycling og ressourceanvendelse

Projektet fokuserer på at hjælpe virksomheder til en mere effektiv energi- og ressourceanvendelse, gennem cirkulær tænkning. I evalueringen af ansøgningerne lægges der bl.a. vægt på at de deltagende virksomheder forsøger at bevare ressourcers værdi så længe som muligt. Det betyder at I står bedre i evalueringen hvis I fokuserer på upcycling, frem for downcycling. Ved upcycling fremstiller man nye produkter af allerede brugte materialer, og sikrer at det nye produkt har en højere værdi end det gamle. Hér omfatter værdi ikke kun pris, men også nytteværdi. 


Du kan læse om ansøgningsprocessen og om virksomheder der tidligere har deltaget her

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil have hjælp til en ansøgning