7: Bæredygtig energi

Vores Mål del 2: Vores Planet

Selvom Danmark har udviklet nogle af verdens førende teknologiske løsninger når det kommer til vedvarende energi, er der stadig noget at tage fat på. Cirka en tredjedel af den danske energiforsyning leveres af vedvarende kilder, men hvis ambitionen om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 skal nås, kan følgende forslag til målepunkter være med til at sætte retningen: 


  • Andel husstande med oliefyr 
  • Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi 
  • CO2-udledning pr. kilowatt-time for el, gas og fjernvarme 
  • Privat finansiering af forskning i klima og energi 

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig