6: Rent vand og sanitet

Vores Mål del 2: Vores Planet

I en dansk kontekst kan indsatsen indenfor Mål 6 rettes mod kvaliteten af vores drikkevand. Det afhænger af kilden og efterbehandlingen på vandværkerne, men også hvordan grænseværdierne for pesticider kan overholdes stabilt i alle landets boringer. I et globalt perspektiv dækker Mål 6 også adgang til sanitære forhold, hvilket i rapporten er oversat til en dansk kontekst ved at måle på tilgængeligheden og kvaliteten af toilet- og håndvaskefaciliteter i det offentlige rum og på institutioner. Det kan opsummeres til følgende foreslåede indsatsområder: 


  • Kvalitet af grundvand og drikkevand (vurderet ved tilstedeværelsen af uønskede stoffer og partikler) 
  • Samlet vandforbrug, heraf vandtab i forsyningsleddet 
  • Forbrug af pesticider hos landbruget samt næringsstoffer udledt fra rensningsanlæg eller udledt i havet 
  • Areal af vådområder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven 

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig