14: Livet i havet

Vores Mål del 2: Vores Planet

Når det kommer til livet i de danske have, er der særligt to store indsatsområder, der kan forbedre vilkårene: Det drejer sig om forurening af havene og overfiskeri. De danske forslag til målepunkter kan opsummeres til følgende: 


 • Forurening og udledning 
  • Mængde af næringsstoffer i havet 
  • Metaller i havets sediment 
  • Iltsvind i de danske farvande 
  • Badevandskvalitet 
 • Fiskeri 
  • Andel bæredygtig fangst 
  • Andel små fiskefartøjer 

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig