13: Klimaindsats

Vores Mål del 2: Vores Planet

I en dansk kontekst skal indsatsen i Mål 13 rettes mod at integrere klimaindsatsen politisk og samtidig forebygge konsekvenserne af et stadigt mere ustabilt dansk vejr. Stigende nedbør og mere ekstreme vindforhold kombineret med stigende vandstand er en problematisk cocktail, særligt for Danmarks kyststrækninger. De foreslåede målepunkter for den danske klimaindsats kan sammenfattes til følgende punkter: 


 • Ekstremt vejr 
  • Kvalitet af varslinger 
  • Udbetalte erstatninger 
 • Drivhusgasser 
  • Danmarks samlede udledning 
  • Reduktion i udledningen (relateret til målsætning om 70 % reduktion ift 1990) 
 • Udvikling i befolkningens holdning til klimaforandringer 

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig