12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vores Mål del 2: Vores Planet

I Danmark (og resten af den vestlige verden) er overforbrug en stor udfordring når det kommer til at forvalte klodens ressourcer bedst muligt. Dette medfører store mængder affald, som skal indtænkes i nye processer for at begrænse deres belastning på miljø og klima. Derfor er indsatserne inden for Mål 12 fokuserede på cirkularitet, så det er begrænset hvad der egentlig ender til forbrænding eller i deponi. Madspild er et stort fokusområde, også globalt, hvor målet er at halvere det globale madspild inden 2030. I dansk kontekst kan forslagene til målepunkter for Mål 12 opsummeres således: 


 • Økologi  
  • landbrugsarealer udlagt til økologisk drift 
  • Andel af økologi i den offentlige sektor 
 • Affald 
  • Mængde produceret affald samt affald der genanvendes, forbrændes og deponeres 
  • Andel af eksporteret farligt affald, der ikke håndteres korrekt 
  • Andel restaffald 
 • Forbrug af emballage 
 • Madspild og fødevareproduktion 
  • Mængde madspild pr. husstand og sektoropdelt 
  • CO2-udledning fra fødevareproduktionen 
  • Kontrol af fødevarer, der overskrider grænseværdier for sundhedsskadelige stoffer 
 • Placering af Earth Overshoot Day 

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig