Ny rapport kortlægger affaldsstrømmene i tre store danske brancher

Nyhedsbrev november 2019

Ny rapport kortlægger plaststrømmene i tre danske brancher

En ny rapport fra miljøstyrelsen kaster lys over plastikkens livsforløb hos hotel- og restaurationsbranchen, landbruget og bygge- og anlægsbranchen. Store mængder plast bliver ikke sorteret, men går op i røg sammen med andet restaffald. Der er potentiale for at øge genanvendelsen og for at etablere take-back ordninger der kan give mere genbrug. 

Rapporten "Analyse af nationale plaststrømme i landbrug, hotel- og restaurationsbranchen og bygge- og anlægsbranchen" er udarbejdet af Rambøll og analyserer eksisterende data, fra forskellige kilder, om affaldsmængder i de tre erhverv og supplerer med ny viden på området, indhentet gennem en spærgeskemaundersøgelse med virksomheder i hver branche. I alle tre brancher gælder det, at store mængder plastik ikke bliver indsamlet til genanvendelse og at der er gode muligheder for forbedringer. Af modeller fremgår det bl.a. at:


"...en forsvindende lille del af den samlede affaldsmængde bliver indsamlet som en særskilt plastfraktion, og (...) mængderne generelt er forholdsvis små. Dette virker utroværdigt baseret på vores viden om plastforbrug i de tre brancher. (...) viser kun det plastaffald, som bliver indsamlet og registreret som plast, og repræsenterer derfor ikke alt plastaffald fra de tre brancher. Dette skyldes, at plast sandsynligvis optræder i flere andre affaldsfraktioner produceret af de tre brancher."

Samtidig peger rapporten på adskillige områder hvor der er potentialer for at øge genanvendelsen af plastikaffald. I landbruget kan dette især gøres ved at indsamle langbrugsfolie, som i dag godt kan genanvendes, men sjældent bliver det. En stor del af landbrugets plastforbrug kommer fra emballage af indkøbte produkter, især plastikdunke. Det er en oplagt mulighed for at etablere take-back ordninger, så dunkene kan genbruges. Og der er store mængder værdifuld plast at hente i erhvervet: 


"... der er ca. 21.000 ton plastaffald i landbruget i alt, hvoraf kun 5.438 ton indsamles som plast. Af de 5.438 ton bliver 4.959 ton indsamlet til genanvendelse, ifølge Affaldsstatistikken. Dette svarer til ca. 25 pct. af den samlede mængde plastaffald i branchen".


Også i restaurationsbranchen bør der være fokus på emballage, som udgør en stor del af den plast der sendes til forbrænding. Her kan især cateringfirmaer der leverer til profesionelle køkkener gøre en stor forskel for hvor meget plast der genbruges. Det kan bl.a. gøres ved at sikre at al emballage er produceret i samme plasttype, så det bliver nemt for restauranterne at sortere i rene fraktioner, der egner sig til at blive genanvendt eller genbrugt. 


I bygge- og anlægsbranchen er der ligeledes store mængder som ikke bliver sorteret. Fælles for de tre brancher er, at det ifølge Rambølls respondenter ikke er rentabelt at sende plast til genanvendelse:


"Alle brancher udtrykker manglende økonomiske incitamenter som en barriere for øget genbrug. Mange nævner, at de er villige til at gøre mere i retning af genbrug, men ikke, hvis det bliver konkurrenceforvridende"


Hvis andelen af plast der genanvendes i de tre erhverv skal øges, er det nødvendigt at bringe flere forskellige aktører i spil. Udover virksomhederne selv spiller leverandører og lovgivning en rolle når det kommer til at sikre, at plastik ikke ender på forbrændingsanlægget. 


Den fulde rapport kan læses her:

"Analyse af nationale plaststrømme i landbrug, hotel- og restaurationsbranchen og bygge- og anlægsbranchen"
Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig

Green Moves ApS

Tobaksgården 3, 1. sal

8700 Horsenstlf. +(45) 71794593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875

Denne hjemmeside benytter cookies. Vi bruger dem til at lave statistik over de besøgende på hjemmesiden og til afspilning af videoer. Ved at benytte sitet er du indforstået med brugen af cookies.

Læs mere om vores cookie- og persondatapolitik her
Jeg accepterer