Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vores Mål del 3: Vores Samfund

En af de store balanceopgaver er at fremme den grønne omstilling uden at hæmme industrien. Her er det innovation, der skal være med til at løfte en del af denne opgave, for det er teknologiske landvindinger, der skal være med til at flytte industrien fra sort til grøn. Det skal understøttes af en velfungerende infrastruktur, både fysisk og digitalt. Derfor kan de danske forslag til målepunkter opsummeres til følgende:


  • Kvalitet og effektivitet af infrastruktur, herunder punktlighed i togtransporten
  • Beskæftigelse indenfor grønne varer og tjenester
  • Finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder
  • Udledning af drivhusgasser fra erhvervsbrancher og transport
  • Typer af brændsel anvendt til elproduktion
  • Erhervslivets investering i egen udvikling
  • Bredbåndsdækning
  • E-mærkning af virksomheder

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig