Mål 17: Partnerskaber for handling

Vores Mål del 3: Vores Samfund

Partnerskaberne i Mål 17 peger både på samarbejde indenfor landets grænser og på tværs af landegrænser. Fra et dansk perspektiv handler det om at etablere samarbejder, der særligt understøtter udviklingslandene. Derfor fokuserer flere af de foreslåede målepunkter på pengestrømme ind i og ud af landet, men også import. Desuden er forslagene under Mål 17 også rettet mod at måle på den danske indsats under Mål 17 – med andre ord, hvor mange partnerskaber og samarbejder indgår danske instanser i? Forslagene kan opsummeres således:


  • Investeringer i og import fra udviklingslande
  • Migranters pengeoverførsler ud af Danmark
  • Privat gæld i Danmark
  • Udvekslingsophold for studerende, både udenlandske studerende i Danmark og danske studerende i udlandet
  • Universiteternes samarbejdsaftaler indenfor forskning
  • Danmarks score på Commitment to Development Index (Opgørelse over de rigeste landes indsats til fordel for de fattigste lande)
  • Danske virksomheder, der er medlem af UN Global Compact (Rapportering indenfor 10 principper, der understøtter ansvarlig drift af virksomheder)

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig