Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vores Mål del 3: Vores Samfund

En bæredygtig økonomisk vækst er i en dansk kontekst knyttet tæt sammen med klimadebatten, genanvendelse af ressourcer og affaldssortering. Der er derfor et overlap med indsatsen under Mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), hvilket afspejler sig i forslagene til målepunkter under Mål 8. Men der er også fokus på at få alle grupper i beskæftigelse, et arbejdsliv uden stress og den generelle tilslutning til vores arbejdsløshedsmodel. Forslagene kan opsummeres til at dække følgende områder:


  • Brutto-/nettonationalindkomst pr. indbygger
  • Arbejdsproduktivitet
  • Erhvervsklima, herunder overlevelsesraten for virksomheder
  • Vækst hos iværksættere og virksomheder
  • Virksomheders andel af beskæftigede med støtte
  • Beskæftigelsesfrekvans, herunder ledighed hos nyuddannede
  • Arbejdsmiljø, herunder ulykker og stress
  • Bæredygtig turisme målt på Green Key- certificeringer af hoteller og feriecentre

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig