Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores Mål del 3: Vores Samfund

De danske byer er vokset de sidste mange år og vil fortsat vokse. Derfor skal en bæredygtig udvikling af byerne kombineres med en tilvækst af borgere, som skal have adgang til bolig og transport samt mulighed for at belaste miljø og klima mindst muligt. Forslagene til at imødekomme disse udfordringer kan opsummeres til følgende områder:


  • Økonomisk boligbyrde
  • Tilgængelighed og prisniveau for offentlig transport
  • Tryghed i det offentlige rum
  • Studiepladser udenfor de større byer
  • Bæredygtigt byggeri og fredede bygninger
  • Energimærkninger
  • Grønne arealer fordelt på regioner
  • Mængde affald fra husholdninger og genanvendelsesrate for affald
  • Eldrevne køretøjer, både i den kollektive trafik og privat

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig