Mål 10: Mindre ulighed

Vores Mål del 3: Vores Samfund

Mindre ulighed refererer under Mål 10 til ulighed både i og mellem lande. I en dansk kontekst har vi en relativ høj lighed indenfor landet grænser, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at der ikke skal gøre en indsats her. Her kan indsatsområder blandt andet være indkomstmuligheder på tværs af køn, herkomst, alder og uddannelse. De danske forslag kan sammenfattes således:

  • Forholdet mellem andelen af danskere med høj indkomst versus lav indkomst (Palma koefficienten)
  • Politisk diversitet, herunder andel kvinder og minoriteter i politik generelt og i Folketinget
  • Sammenhæng mellem indkomst i barndomshjemmet og som voksen
  • Løndiskrimination
  • Arbejdsindvandring til Danmark

Læs om de andre målepunkter

Tidligere nyhedsbreve

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig