HORESTA strategi får betydning for cateringvirksomheder

Nyhedsbrev december 2019

Ny HORESTA strategi får betydning for cateringvirksomheder


HORESTA udgav i efteråret 2019 en ny strategi for turist- og oplevelseserhvervet med et mål om at Danmark skal blive verdens mest bæredygtige turistattraktion. Med 6 indsatsområder sætter strategien retningen for, hvordan erhvervet skal udvikle sig i de kommende år:

  1. Turisme og oplevelseserhvervet skal nedbringe energiforbruget og benytte mere grøn energi
  2. Mindre madspild, bedre genanvendelse og nye produkter skal sikre bedre ressourceanvendelse
  3. Mere bæredygtig mad på spisestederne skal ske via øget udbud af lokale og sæsonbestemte råvarer såvel som økologiske og miljømærkede råvarer
  4. Mere klimavenlig transport både via luft, vand og land gennem forpligtende udviklingspartnerskaber
  5. Mere og bedre viden om bæredygtig turisme skal fremme og målrette indsatsen
  6. Danmark skal have en strategi for bæredygtig turisme med klare mål og øget markedsføring

I november måneds nyhedsbrev satte vi fokus på hvilken betydning HORESTAS nye bæredygtighedsstrategi har for lokale fødevareproducenter. I denne måned retter vi fokus mod cateringfirmaerne og hvordan de sikrer at de følger med den udvikling der vil ske i turisme og oplevelseserhvervet. Indenfor turist- og oplevelseserhvervet er det især caféer, restauranter, hoteller, cafeterier og andre storkøkkener som cateringbranchen leverer til.


1. Grøn energi gennem effektiv køling

På energiområdet er det især ved nedkølingen af fødevarer hvor man kan gøre en indsats. Ved at sikre sig at køleanlæg er opdaterede og vedligeholdt undgår man et energiefterslæb. Derudover er et skift til grønne energikilder et vigtigt skridt at tage. På dette område kan cateringvirksomhederne også stille krav til underleverandører om deres energiforbrug og -forsynin.


2. Bedre genanvendelse af emballage

Et væsentligt sted at tage fat på ressourceoptimering er på emballageområdet. Det er derfor nødvendigt at indgå samarbejder med f.eks. plastindustrien og fødevareproducenterne om at finde løsninger på området. Det er oplagt at kigge på mulighederne for takebacksystemer eller pantordninger, så mest muligt emballage genbruges eller genanvendes. 

Derudover kan cateringfirmaerne stille krav til deres leverandører om at benytte emballage af genanvendt materiale, for at være med til at fremme genanvendelsen på plastområdet.

 

3. Flere lokale og sæsonbestemte råvarer

Den bedste måde at sikre en højere grad af bæredygtighed på fødevareområdet er ved at prioritere lokale fødevarer i sæson. Cateringvirksomhederne kan tilpasse deres sortiment til årstiden og indgå samarbejder med lokale fødevareproducenter.

Selvom emballage i mange tilfælde anses som problematisk på grund af de store mængder plastik der anvendes, er det vigtigt at have for øje at emballagen sikrer en længere holdbarhed, hvilket mindsker madspild. Det er derfor vigtigt at benytte en så effektiv emballage som muligt. Hvis fødevarerne holdes friske i længere tid, er det muligt at nedbringe antallet af leveringer om ugen og dermed spare på transport. På dette område bør cateringvirksomheder samarbejde med restauranter og caféer om så få, store leverancer som muligt.


4. Effektiv, grøn transport

På transportområdet bør ens flåde af køretøjer være så effektiv og grøn som muligt, både når det kommer til drivmidler og kørselsmønster. Chauffører bør have kør-grønt kurser, som kan være med til at optimere kørslen.


Biodiesel kan være mere bæredygtigt end almindelig diesel, men kun forudsat at det er fremstillet af affaldsprodukter. Fremstilles biodiesel af f.eks. majs eller andre fødevarer har den en større CO2 udledning end almindelig fossil diesel og dyrkningen af fødevarerne optager landbrugsjord der ellers kan bruges til fødevareproduktion. Dette fænomen hedder Indirect Land Use Change (ILUC).


De første elektriske lastbiler blev lanceret på de danske veje i december 2019, og det er derfor værd at holde øje med udviklingen på transportområdet, som bidrager med en stor andel af landets samlede CO2 udledning.

Endu en måde at tilskynde få ugentlige leveringer er ved at kigge på leveringsomkostninger. Cateringvirksomhederne kan lave incitamenter der sikrer en lavere pris på udbringning af færre, større ordrer, og dermed opfordre modtagerne til at tænke over hvordan og hvor ofte de får leveret fødevarer.


5. Mere viden om emballage og vidensdeling med samarbejdspartnere

For cateringsvirksomhederne er det især på emballageområdet at der er behov for større viden omkring mulighederne for genanvendelse og tilbagetagningsordninger, samt hvilke love og regler der gælder på området.


Derudover er det vigtigt at cateringvirksomhederne deler deres egne erfaringer på området med leverandører og samarbejdspartnere, så virksomheder i fællesskab kan arbejde for at nå i mål og bidrage til et bæredygtigt turist-og oplevelseserhverv


Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig

Green Moves ApS

Tobaksgården 3, 1. sal

8700 Horsenstlf. +(45) 71794593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875

Denne hjemmeside benytter cookies. Vi bruger dem til at lave statistik over de besøgende på hjemmesiden og til afspilning af videoer. Ved at benytte sitet er du indforstået med brugen af cookies.

Læs mere om vores cookie- og persondatapolitik her
Jeg accepterer