Designtænkning. Et uundværlig redskab i den grønne omstilling

Nyhedsbrev december 2019

Designtænkning: Et uundværligt redskab i den grønne omstilling

De globale klimaudfordringer udgør det man på engelsk vil kalde et ”Wicked Problem”. Det er et problem der er så komplekst, sammenfiltret med andre problemer og i sin natur uoverskueligt, at der ikke findes nogle entydige løsninger. For at løse klimakrisens udfordring har vi brug for værktøjer, der egner sig til kompleks problemløsning. Værktøjer som kan finde innovative, helhedstænkende løsninger. Designtænkning udgør netop sådan et værktøj. 

Men hvad er det lige designtænkning er? 


Designtænkning er en metode, en arbejdsform, en filosofi.


Designtænkning egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler

Citat: https://innovation.sites.ku.dk/model/design-thinking/  


I praksis er designtænkning en række metoder som kan sammensættes til procesforløb, der har til formål at udforske og løse en bestemt problemstilling. Problemstillingen, eller den udfordring man ønsker at løse, er kendt på forhånd, mens udbyttet er ukendt. Når man bruger designtænkningsmetoder åbner man op for at udforske et problem, komme rundt om alle perspektiver og finde frem til innovative løsninger.


Med den rigtige facilitering styres procesforløbet, hvilket kvalitetssikrer den endelige løsning, men indholdet af forløbet er ukendt fra start.  

Et procesforløb er en iterativ proces hvor der er plads til at genbesøge og udforske tidligere idéer, forkaste dem igen og bevæge sig frem og tilbage i udforskningen af en problemstilling. 


Det er et fundamental greb i designtænkning at arbejde med begreberne ”at åbne op” og ”lukke i”. Det betyder, at man gennem sit metodevalg sikrer, at deltagerne i processen arbejder kreativt og idéskabende og får belyst sin problemstilling fra mange vinkler, fagligheder og positioner og derefter udvælger de bedste ideer. Derefter ”lukker man i”; gennem andre metoder indsnævrer man sine idéer, konkretiserer og kvalificerer dem. Denne proces er ikke lineær, men bølger frem og tilbage. Man skal derfor – i det mindste i en tidsbegrænset periode – kunne tåle at være i et let kaotisk rum, der tilsyneladende er uden struktur.  Det iterative afløses dog af struktur, orden og systematik, som giver et resultat, der er beriget med mange nye aspekter i den kreative fase.

 

Illustration af dobbeltdiamanten. Ill. Peter Forsbarg

Dobbeltdiamanten, der illustrerer princippet med at åbne og lukke en proces, for derefter at gå videre med denne proces’ resultat, og atter åbne og lukke.


Illustration: Peter Forsberg

En udbredt metode er ”Dobbeltdiamanten”, hvor den ovenfor beskrevne proces finder sted to gange. Det betyder, at man først åbner op, leder efter en løsning, udvælger den og beslutter den i en lukke-fase – og derefter åbner op igen, undersøger hvordan man skal arbejde med den udvalgte løsning, og derpå i en lukkefase definerer den præcise udførelsesform.


I arbejdet med at løse de problemer som klimaforandringerne medfører, med den grønne omstilling af samfundet og med at ressourceeffektivisere danske virksomheder, tilbyder designtænkning en unik arbejdsmetode til at finde bæredygtige løsninger: 


Designtænkning kan give dig en, på en og samme gang, kreativ og struktureret arbejdsmetode, hvor dit genstandsfelt undersøges og beriges fra forskellige fagligheder og perspektiver, så det kvalificeres langt ud over det banale, indlysende og åbenlyse, hvorved komplekse problematikker behandles i et helhedsorienteret perspektiv.  


Virksomheders omstilling til en mere klimavenlig og ressourceeffektiv forretningsmodel kan derfor hjælpes intelligent på vej ved at gøre brug af designtænkningens metoder og arbejde med tværgående perspektiver. 


Eller sagt helt kort: designtænkning giver dig bedre løsninger på komplekse problemer.   

Ring til os nu på 71794593, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig