Forretningsbetingelser

Om os

FORRETNINGSBETINGELSER

Aftalegrundlag

Alle opgaver indledes med en ordrebekræftelse, som indeholder såvel beskrivelse af opgavens omfang og indhold, såvel som en forventet tidsplan, og reference til Green Moves' generelle forretningsbetingelser, herunder betalingsbetingelser. DENNE ORDREBEKRÆFTELSE BEDES I LÆSE OG REAGERE PÅ SÅFREMT I HAR INDSIGELSER ELLER KOMMENTARER INDEN FOR DEN ANGIVNE TIDSFRIST. Modtager vi ikke bemærkninger inden for fristen, anser vi, at I har tiltrådt ordrebekræftelsen, som den står. Da der kan være misforståelser i mundtlige samtaler, er det det skrevne ord i ordrebekræftelsen, der gælder.


Opgaver udføres under Green Moves generelle forretningsbetingelser som de står her på siden. Green Moves skabelon for standardsamarbejdsaftale finder du her. Ønsker du andre vilkår er vi absolut åbne for dialog.

Generel prisstruktur


Fastpristilbud

Når vi har fastprisopgaver, ved vi også, hvor lang tid, de forventes at strække sig over. Som udgangspunkt afregner vi lineært proportionalt med udgangen af hver måned, og ved opgavens afslutning.


Anden afregningsform kan aftales i særlige tilfælde.

Efter medgået tid

Vi afregner ved hver måneds udgang og ved opgavens afslutning. Den ordinære timepris er også i 2019 1150 kr/t + moms.


Uanset medgået tid er mindste fakturering for 2 timer.


Ved opgaver på mere end 100 timer giver vi 10 % afslag på timeprisen på timerne over 100 timer. Ved opgaver på mere end 200 timer giver vi i alt 15 % rabat på timeprisen på alle timer over 200 timer.


Ved opgaver af vedvarende karakter benyttes reduceret timesats efter nærmere vurdering.


Green Moves fakturerer alle opgaver ved månedens udgang alternativt ved opgavens afslutning, til forfald 10 dage fra fakturadato.

Alle priser på domænet greenmoves.dk er oplyst eksklusiv moms. 

Transportkompensation

Green Moves benytter hellere tog, færge og bus end bil for at være mest mulig bæredygtig. Green Moves benytter kun fly uden for Europa.


Derfor afregnes transport enten som udgift til tog, færge, bus og/eller taxa, samt medgået tid til 400 kr/timen, eller pr. kørte kilometer (3,56 kr/km), medgået tid til transport til 575 kr/time samt evt. broafgift.


VARSLET PRISSTIGNING: fra 1.1.2020 ændres transportkompensationen: uanset transportform fastlægges kompensationen ud fra krak.dks opgørelse over forventet transporttid og distancen i kilometer for bilkørsel. Dette kompenseres med henholdsvist den timesats, opgaven i øvrigt løses til, og med statens satser for kørsel. Den tid, der medgår til transport, regnes ind i tidsforbruget i forhold til at opnå rabat.   


Overnatning

Når det ikke er til kundens ulempe kan Green Moves vælge at overnatte fremfor at køre uden yderligere varsel eller aftale. 


Green Moves beregner kompensation forovernatning efter statens standardtakst for hotel.


Særligt for foredrag

Der findes to typer af foredrag: de almene til 5.500 kr/45 minutter, som ikke er særligt tilpassede, og de skrædderssyede foredrag, hvor indhold og vinkel er tilrettelagt i samråd med jer. 


De skræddersyede foredrags længde og pris aftales med jer. Foredragene tilpasses individuelt til den konkrete målgruppe. Såfremt flere foredrag bookes samtidigt, tilpasses indholdet i foredragene, så de understøtter hinanden.


Foredragene kan anvendes enten enkeltvist eller som temarække i erhvervsråd, brancheforeninger, private foreninger, gymnasier, uddannelsesinstitutioner og lignende.


Ved kundens afbestilling indtil 28 kalenderdage før foredragsdatoen betales 25 % af honoraret, ved afbestilling 28 - 14 kalenderdage før foredragsdatoen betales 50 % af prisen og ved afbestilling 14 eller færre kalenderdage før foredragsdatoen betales fuld pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før foredragsdatoen, men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100% af honoraret for det aflyste (første) foredrag, mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.


Ved Green Moves aflysning refunderes den fulde pris og der tilbydes et tilsvarende foredrag uden beregning.


Forsikring

Green Moves er dækket af lovpligtig arbejdsskadesforsikring og har en Professsionel Rådgiveransvarsforsikring omfattende energi og miljø samt management- og ledelsesrådgivning, der dækker op til 5. mio kr. pr. skade/år.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med grøn forretningsudvikling eller cirkulær økonomi.

Ring til os på 29 76 45 93

 
 
 

Se, hvordan vi har hjulpet en sparekasse, en tømrervirksomhed, et eventbureau, en havn, og en region med helt forskellige opgaver. 

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend