Ledelse

LEDELSE

Direktør Astrid Carl

Cand.scient. i biologi, TD Energi og Miljø, certificeret teamcoach

 

astrid.carl@greenmoves.dk

29 76 45 93

 

Inden Astrid stiftede Green Moves var hun ansvarlig for etableringen af Grøn Vækst Horsens, der var Horsens Kommunes erhvervssatsning med fokus på omstilling af kommunens virksomheder til større bæredyg-tighed og bedre bundlinje. I Horsens arbejdede hun med strategiudvik-ling, med cirkulær økonomi og bæredygtighed i byggesektoren, med omstilling af tung transport til biogas og med netværksledelse. Astrid arbejdede i tæt samarbejde med den daværende direktør for Teknik og Miljø, og refererede til en politisk styregruppe.

 

Inden Astrid kom til Horsens, var hun ansat i Energibyen Skive med ansvar for etableringen af GreenLab Skive, et power-to-gas-anlæg i kommerciel skala.

 

Tidligere erfaringer omfatter ansættelse som

  • Business Development Manager inden for B2B-salg for Arla Foods Ingredients i Asien og Europa,
  • Tech Trans Manager for patenter og licensaftaler i Danmarks JordbrugsForskning (DJF),
  • projektleder i Naturvidenskabernes Hus, bl.a. på et projekt med 39 partnere og over 100 deltagere.

Astrid er molekylærbiolog og afsluttede i 2015 en Teknologisk Diplom i Energi og Miljø, der er en lederuddannelse med fokus på energi, miljø og arbejdsmiljø. Hun skrev afgangsopgave om omstilling af tung kommerciel transport til biogas.

 

Siden har Astrid kvalificeret sig yderligere ved at følge et længerevaren-de forløb om Cirkulær Økonomi i regi af Region Midt, og ved at deltage i kompetenceudviklingsforløbet "Bæredygtig Business" arrangeret af Service Platform.

 

Astrid blev i april 2017 certificeret team coach hos Uldall Consult. Det er hendes mål at opnå den internationale ICF certificering så hurtigt som muligt derefter.

 

Astrids ledelsesteoretiske ståsted er i systemisk ledelse, konstruktionisme og en systemisk baseret teamcoaching uddannelse.

 

Se mere om Astrid på LinkedIn.

Green Moves IVS

Østergade 97

8700 Horsens

 

 

tlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk

 

CVR 37993875