Hvem er vi?

Hvem er vi?

Direktør Astrid Carl

Cand.scient. i biologi, TD Energi og Miljø, certificeret teamcoach


astrid.carl@greenmoves.dk

29 76 45 93


Inden Astrid stiftede Green Moves har hun arbejdet med strategiudvikling for et netværk rettet mod grøn omstilling og bedre bundlinje blandt virksomheder, med cirkulær økonomi og bæredygtighed i byggesektoren og med omstilling af tung transport til biogas.


Astrid har i Energibyen Skive haft ansvar for etableringen af GreenLab Skive, et power-to-gas-anlæg  i kommerciel skala.


Erfaring fra energiforsyningsektoren, jordbrugs- og fødevaresektoren, transportsektoren, byggesektoren, havne, servicevirksomheder, undervisningssektoren m.v.


Astrids ledelsesteoretiske ståsted er i systemisk ledelse, konstruktionisme og en systemisk baseret teamcoachinguddannelse.


Se mere om Astrid på LinkedIn.

Konsulent Jan Vestergaard Jørgensen

Cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling med speciale i cirkulær økonomi, bygningsdesigningeniør med speciale i energi og indeklima samt uddannet tømrer.


Jans erfaringer spænder fra at have været tømreren på gulvet over at have lavet klassisk ingeniørarbejde til at arbejde med strategi og forretningsudvikling. Senest har Jan arbejdet med analyse og identificering af cirkulær økonomi-baserede vækstpotentialer på kommunalt plan, branchefokuseret cirkulær omstilling, industrielle symbioser samt udvikling af cirkulære forretningsmodeller.


Jans kompetencer ligger specielt inden for udfoldelsen af forretningspotentialerne i cirkulær økonomi, verdensmålene og bæredygtig udvikling.


Kompetencer:

Projektledelse, forretningsudvikling, cirkulær økonomi (design for disassembly, returtagningssystemer, service-baserede forretningsmodeller, deleøkonomi, upcycling, design for bæredygtighed og socialøkonomiske virksomheder), bæredygtighed (3P), FN’s 17 Verdensmål, forretningsmodellering, strategiudvikling, research, analyse, innovation, organisationsdesign, netværksskabelse, tværfagligt samarbejde, triple/quadruple helix, ingeniørarbejde (energioptimering, byggeproces, dimensionering, vvs, ventilation, forsyning, spildevand, regnvand).Konsulent Ida Staats Bilander

BA i antropologi, cand.soc. i miljø- og konfliktanalyse


Ida har tidligere arbejdet med bæredygtig udvikling, klimatilpasning, konflikthåndtering og økologi. Hun har også arbejdet med bæredygtighed både teoretisk og praktisk i mange forskellige sammenhænge.


Med en baggrund indenfor antropologien har Ida en stor viden om de sociale og kulturelle processer der påvirker os mennesker og den måde vi handler på. Derfor er de menneskelige forhold i fokus når hun arbejder med et projekt. 


Ida har erfaring med kvalitativ dataindsamling, såsom deltagerobservation, interviews og fokusgrupper. Disse metoder gør det muligt at finde ind til kernen af en problemstilling og få alle nuancer med i undersøgelsen af et emne.

Disse kompetencer er centrale i arbejdet med den grønne omstilling, når f.eks. medarbejdere, kunder, borgere eller brugere er en del af projektet.Koordinator Peter Forsberg

Maskiningeniør og industriel designer


Som industriel designer har Peter stor indsigt i, hvordan principperne for design for disassembly omsættes til praksis.


Peter har arbejdet med produkter inden for vind, transport, telefoni, butiksindretning, audio og TV, affaldsdeponi, mediko samt mange forskellige B2C-produkter.


Overordnet har Peter endvidere arbejdet med kvalitetsstyring, projektledelse, CE-mærkning, marketing, DTP-opgaver, skitsering og markertegning, branding mm.


Kompetencer og mangeårig erfaring indenfor alle faser fra problemanalyse til færdigt produkt. I de senere par år har Peters fokusområde været arbejde med produkter fra ide til prototype herunder produktionsmodning.

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875