Hvad er grøn omstilling?

HVAD ER GRØN OMSTILLING?


Her får du vores bud på, hvad grøn omstilling er.

Grøn omstilling betyder, at man, dvs. en virksomhed, en kommune, et samfund - kort sagt: en aktør, ændrer sin tænkning og praksis væk fra linearitet og fossil energi, til cirkulær tænkning og vedvarende energi.


Mere konkret betyder det, at man ændrer


  • sin energiforsyning væk fra naturgas, fossil olie, fossil diesel, kul/koksbaseret varme og elektricitet
  • sin energiforsyning i retning af vindmøllestrøm, solcellestrøm, solvarme, jordvarme, varmepumper forsynet af VE-strøm,
  • sin transport, så den forbruger mindre fossil brændstof - der er rigtig mange håndtag at skrue på, både på kørselsstil, distributionsaftaler, drivmidler o.a.
  • at man ser på sin forretning med nye øjne, og leder efter nye cirkulære muligheder for at reducere og udnytte sit spild, affald og råvarer
  • at man genovervejer alle vaner og normer og "sådan plejer vi at gøre" i sin virksomhed, for at udnytte alle ressourcer bedre, spare på emballage, o.a.


Ud over at bruge mere vedvarende energi og udnytte ressourcerne bedre, er der også mange, der inddrager hensyn til biodiversitet og økologi i deres indsats med den grønne omstilling.

Skal vi hjælpe dig med den grønne omstilling, så udfyld nedenstående felter, og vi kontakter dig.

 
 
 
 
 

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875