Advisory Board

ADVISORY BOARD

Anette Svenningsen

 

Jeg medvirker til at sikre, at vort Sherlock Web system (www.sherlock.dk) hele tiden matcher krav i diverse standarder inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Sherlock Web anvendes af mere end 500 virksomheder i 25 lande.

Jeg sørger for at holde min viden om standarder og lovgivning up to date, så Sherlock Web altid er på forkant med udviklingen. Jeg har rod i farmaceutisk industri, og er IRCA Registreret QMS Lead Auditor, og jeg udfører en lang række leverandøraudits for Medpoint og SQA Services i USA. Desuden underviser og træner jeg auditorer i danske virksomheder, og jeg udfører også en del interne audits for virksomheder, som ikke selv har kapacitet til det eller som gerne vil gøre brug af "eksterne interne øjne" for at få mere benefit ud af den interne audit.

Jeg har endvidere guided mere end 100 virksomheder i forskellige brancher frem til succesfuld ISO certificering.

 

http://www.enterprise-europe.dk/referencer/sherlock-fandt-nye-veje.aspx

 

Henrik Kjærgaard Clausen

 

Solid erfaring inden for professionalisering af virksomheder.

 

Jeg har en kommercielle tilgang til opgaver og 18 års erfaring med produkt-, salgs- og marketingstrategier i både Danmark og udlandet, samt udvikling af strategier vedrørende formål og værdisæt.

 

Af anden erfaring kan nævnes produktudvikling- og analyse, kommunikation, værdiimplementering, IP-rettigheder, jura, udvikling af corporate website og webshop-implementering.

 

Jeg er nysgerrig af natur, analytisk, struktureret og innovativ, og er ledende partner i virksomheden Hydrive, der udvikler og sælger maskiner til brintrens af forbrændingsmotorer.

 

Karl Krogshede

 

Energibyen Skive blev startet i 2009, og jeg blev ansat til at udvikle en afdeling der kunne skabe vækst og bosætning i Kommunen ved at bruge klima og energi som omdrejningspunkt. Afdelingen tegner i dag 7 personer, som udvikler projekter i samarbejde med kommuner og virksomheder i primært Skandinavien.

 

Jeg har i perioden 1994 - 2009 være leder af forskning og udvikling i en række internationale virksomheder i Danmark. I 80’erne blev der startet forskellige virksomheder med blandet succes, og senest i 2016 er firmaet Energisafari.dk blevet etableret med to medarbejdere.

 

 

 

Green Moves IVS

Østervangsvej 6

8450 Hammel

 

 

tlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk

 

CVR 37993875