Det med småt

YDELSER, PRISER OG VILKÅR

Vi har gennemsigtige priser og vilkår, og i de tilfælde, hvor det giver mening at have en fast pris, er priserne lagt ud på hjemmesiden.

 

I mange tilfælde giver det ikke mening at oplyse en pris på hjemmesiden, men du kan vælge mellem følgende prisstrukturer:

 

  1. Få et fastpristilbud på opgaven. Vi tager udgangspunkt i den ordinære time-listepris og beregner en margen for risikoen. Ved længerevarende opgaver giver vi afslag på timeprisen. Vi afregner hver måned og ved opgavens afslutning.
  2. Få afregning pr. medgået tid. Timeprisen afhænger af opgavens omfang og ikke mindst varighed. Såfremt det er en længerevarende fast samarbejdsrelation reduceres timeprisen i forhold til listeprisen. Vi afregner hver måned.
  3. Køb et klippekort. Du betaler forud og får rabat på timeprisen uanset om du køber få eller flere timer. Vi har klippekort til 10 timer, 3 dage og til individuelle løsninger.

 

Ved køb af ydelser afsender vi en ordrebekræftelse med en opgavebeskrivelse. Denne bedes du reagere på, såfremt du har bemærkninger, inden for den tidsfrist, som er angivet i ordrebekræftelsen, da vi ellers anser at I har tiltrådt ordrebekræftelsen.

 

Ved køb af klippekort indgåes en Rammeaftale, der gælder indtil den opsiges. Den kan derfor gælde for flere på hinanden følgende klippekort uden at skulle genforhandles. Det er da nemt!

 

 

Foredrag

Foredragene varer halvanden time plus 15 minutter til spørgsmål og debat. Foredragene tilpasses individuelt til den konkrete målgruppe. Såfremt flere foredrag bookes samtidigt, tilpasses indholdet i foredragene, så de understøtter hinanden. Se mere her.

 

Foredragene kan anvendes enten enkeltvist eller som temarække i erhvervsråd, i brancheforeninger, private foreninger, gymnasier og andre undervisnings-/uddannelsesinstitutioner eller lignende.

 

Da vi har varslet prisstigninger kører vi lige nu reduceret pris på foredragene: 1 foredrag: NU: 3.375, kr, FØR 3.500 kr ex. moms.

 

Bookes flere foredrag inden 2 mdr. efter første foredrag er holdt, ydes 5 % rabat på hvert af de følgende foredrag. Foredragene skal holdes inden for 16 måneder efter booking.

 

Pr. 1.1.2018 er prisen for 1 foredrag: 4.500 kr ex. moms.

 

Ved kundens afbestilling indtil 6 uger før foredragsdatoen betales 0 % af prisen. Ved afbestilling 6 - 4 uger før foredragsdatoen betales 20 % af prisen, ved afbestilling 4 - 2 uger før foredragsdatoen betales 50 % af prisen og ved afbestilling 14 eller færre dage før foredragsdatoen betales fuld pris.

 

Ved Green Moves aflysning refunderes den fulde pris og der gives et tilsvarende foredrag uden beregning.

 

Transportomkostninger i forbindelse med foredrag

Pr. besøg dækkes pr. kørte kilometer (i 2017 3,53 kr/km) plus evt. broafgift og efter medgået tid til 600 kr/t ex. moms ud fra Hammel.

 

 

Transport-tjek

I kan købe hjælp til at reducere omkostningerne til kørslen i virksomheden. Se mere her.

 

Prisen for basispakken er 7900 kr. excl. moms i startpris plus 890 kr/bil excl. moms.

 

Prisen for tilkøbspakken er 2000 kr. excl. moms for hver times møde med medarbejderne. Heri indgår forberedelse sammen med ledelsen, hvor vi aftaler hvordan møderne med medarbejderne skal forløbe og hvem der er ansvarlig for hvilke elementer af mødet. Transporttiden afregnes til 600 kr/timen excl. moms plus km-penge efter statens takster samt broafgift.

 

Når du vælger tilkøbspakken aftaler vi omfanget af forløbet med medarbejderne, og du træffer beslutning om du vil afregne efter medgået tid eller have en fastprisaftale.

 

 

Forretningsbetingelser

Alle opgaver indledes med en ordrebekræftelse, som indeholder såvel beskrivelse af opgavens omfang og indhold, såvel som en forventet tidsplan.

 

Opgaver, der løses uden for en klippekortsaftale, udføres under regulering af en samarbejdsaftale. Green Moves skabelon for standardsamarbejdsaftale finder du her. Den er fleksibel, så den tilpasses bedst muligt den særlige opgave, vi skal løse for jer.

 

Opgaver, der løses inden for klippekortsaftale, løses på faste vilkår (opdateres), med mindre andet aftales.

Green Moves fakturerer alle enkeltstående og løbende opgaver ved månedens udgang samt ved hver opgaves afslutning, til forfald 8 dage fra fakturadato.

Green Moves IVS

Østervangsvej 6

8450 Hammel

 

 

tlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk

 

CVR 37993875