Kommuner og erhvervsråd

Bæredygtighed i kommuner og erhvervsråd

 

Den kommunale opgave inden for bæredygtighed ændrer udtryk i disse tider.

 

Fra at have fokus på reduktion af CO2 udledning fra kommunens egne aktivitets- og ansvarsområder er der i dag også fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte erhvervslivets grønne omstilling.

 

Photo by freestocks.org on Unsplash

KOMMUNERS ROLLE I CIRKULÆR ØKONOMI

 

Kommuner har en helt unik position for at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi for de lokale virksomheder. Cirkulær økonomi er blandt andet kendetegnet ved nye forretningsmodeller, der går på tværs af sektorer og ved at have fokus på en ændret materialestrøm, så der produceres mindst muligt affald.

 

Kommunerne kan understøtte udviklingen både ved at lave udbud, der prioriterer cirkulære forretningsmodeller, og ved at lave netværksaktiviteter for de virksomheder, der ønsker at dygtiggøre sig på området.

 

Se mere her.

Hvordan kan I få glæde af Green Moves?

 

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

 

Med en moderne bæredygtighedsstrategi kan I sætte ambitionsniveauet og retningen og vise omverdenen, hvordan I prioriterer.

 

Strategien deles ofte op i den interne del, der viser, hvordan I fejer for egen dør, og den eksterne del, der viser, hvordan I understøtter erhvervslivet og borgerne.

 

En strategi, der spænder over flere år, kan med fordel brydes ned i korterevarende handleplaner. Det synliggør fremdriften og gør det muligt at kommunikere på et konkret niveau.

 

ERHVERVSUDVIKLING

 

For det lokale erhvervsliv er det af stor betydning at have et forum, hvor de kan blive klogere på, hvordan man omsætter teoretisk viden om bæredygtighed til praksis.

 

Erhvervslivet kan understøttes med cirkulære udbud fra kommunen, netværk, undervisning og videndeling.

 

Cirkulær økonomi er endnu i sin vorden, men der er genereret meget viden om det. Har I brug for en rådgiver med stor indsigt, kan Green Moves hjælpe jer med at få størst mulig udbytte.

Green Moves IVS

Østervangsvej 6

8450 Hammel

 

 

tlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk

 

CVR 37993875