Kommuner og erhvervsråd

Bæredygtighed i kommuner og erhvervsråd


Den kommunale opgave inden for bæredygtighed ændrer udtryk i disse tider


Fra primært at have fokus på reduktion af CO2 udledning fra kommunens egne aktivitets- og ansvarsområder er der i dag også fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte erhvervslivets konkurrencedygtighed gennem den grønne omstilling.

VI KENDER KOMMUNER INDEFRA


I kan få hjælp til


  • bæredygtighedsstrategier, handleplan og implementering
  • foredrag og undervisning af politikere, udvalg og ansatte inden for bæredygtighed, grøn omstilling, energisystemer, cirkulær økonomi og FNs Verdensmål
  • erhvervsudvikling i en cirkulær økonomisk ramme
  • netværksledelse
  • vidensdeling og oplysning
  • samskabelse


Vi kender den kommunale kontekst. 


Photo by freestocks.org on Unsplash

KOMMUNER OG ERHVERVSRÅDS ROLLER I CIRKULÆR ØKONOMI


Kommuner og erhvervsråd har en helt unik position for at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi for de lokale virksomheder. Cirkulær økonomi er blandt andet kendetegnet ved nye forretningsmodeller, der går på tværs af sektorer og ved at have fokus på en ændret materialestrøm, så der skabes mindst muligt affald.


Kommunerne kan understøtte udviklingen ved at lave udbud, der prioriterer cirkulære forretningsmodeller. Erhvervsrådene kan understøtte ved vidensdeling, ved at lave netværksaktiviteter for de virksomheder, der ønsker at dygtiggøre sig på området og ved at deltage i større projekter, der handler om cirkulær økonomi.


Se mere her.

Hvordan kan I få glæde af Green Moves?


I kan bruge Green Moves som sparringspartner, rådgiver, vidensbank, foredragsholder, projektleder, netværksleder, facilitator og til forandringsledelsesprocesser med virksomheder, medarbejderne og borgere.


I kan overlade det til os at skrive jeres bæredygtighedsstrategi og I kan få hjælp med at bryde den ned i konkrete tiltag. I kan også få hjælp til at omsætte de konkrete tiltag til praksis, der gør en forskel.


Har I et Klima- eller Bæredygtighedsudvalg kan I få hjælp hos Green Moves til betjening, oplæg, arrangementer og studieture.


I Green Moves får I en rådgiver, der kender den kommunale verden, interessenterne og tempoet indefra.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI


Med en moderne bæredygtighedsstrategi kan I sætte ambitionsniveauet og retningen og vise omverdenen, hvordan I prioriterer.


Strategien deles ofte op i den interne del, der viser, hvordan I fejer for egen dør, og den eksterne del, der viser, hvordan I understøtter erhvervslivet og borgerne.


En strategi, der spænder over flere år, kan med fordel brydes ned i korterevarende handleplaner. Det synliggør fremdriften og gør det muligt at kommunikere på et konkret niveau.


ERHVERVSUDVIKLING


For det lokale erhvervsliv er det af stor betydning at have et forum, hvor de kan blive klogere på, hvordan man omsætter teoretisk viden om bæredygtighed til praksis.


Erhvervslivet kan understøttes med cirkulære udbud fra kommunen, netværk, projekter, undervisning og videndeling. 


Cirkulær økonomi er endnu i sin vorden, men der er allerede meget viden om det. Har I brug for en rådgiver med stor indsigt, kan Green Moves hjælpe jer med at få størst mulig udbytte.

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875