Energiforsyning - power2gas


Omstilling til VE

Biobrændsel er et godt middel til at udfase fossil energi, og i Green Moves ved vi en del om biobrændsel og energiforsyning uden for kollektive forsyningsområder.


Faktisk ved vi en hel del om så smal og nørdet en niche som power2gas-anlæg, så har du brug for hjælp inden for den teknologikæde, er det bare at kontakte os!


  • balancering af elnettet
  • elektrolyser af forskellig slags
  • biogasproduktion
  • oprensning og metanisering af biogas
  • anvendelse af bionaturgas til transport

ENERGIFORSYNING VEDKOMMER OS ALLE


Energiforsyningen vedkommer os alle sammen, fordi den er en af de store knapper vi kan skrue på, for at få et fossiltfrit samfund. Omstillingen af forsyningssektoren til vedvarende energi hjælper derfor virksomhederne til at få et mindre CO2 udslip.

 
 
 

Green Moves IVS

Tobaksgården 3, 2.08

8700 Horsenstlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk


CVR 37993875