Transporttjek - tilkøbspakken

Transporttjek - tilkøbspakken

Muligheder og priser

 

 

 

Tilkøbspakken

Ved tilkøbspakken holder virksomhedens ledelse sammen med Green Moves et møde med medarbejderne. Dér afdækker vi deres forbehold, skepsis, gode råd og betænkeligheder, og får dem til at fortælle deres egne ideer til, hvilke ændringer der kan gøres, og hvordan de tænker, at det kan fungere bedst i dagligdagen.

 

Disse input bruger Green Moves til at lave anbefalingerne til ændringer.

 

Bagefter kommer Green Moves og kører et forløb med medarbejderne, der hjælper til at indføre og fastholde de nye vaner. Dette forløb kan bestå af et enkelt møde, eller kan strække sig over nogle måneder. Dette sikrer, at I får det størst mulige udbytte både i form afbesparelser og i form af tilfredse medarbejdere.

 

Din pris for tilkøbspakken

Når du vælger tilkøbspakken aftaler vi omfanget af forløbet med medarbejderne.

 

Prisen for tilkøbspakken er 3000 kr. excl. moms for hver times møde med medarbejderne. Der afregnes pr. påbegyndte halve time. Heri indgår forberedelse sammen med ledelsen, hvor vi aftaler hvordan møderne med medarbejderne skal forløbe og hvem der er ansvarlig for hvilke elementer af mødet.

 

Transporttiden afregnes til 600 kr/timen excl. moms plus kilometerpenge efter statens takster samt broafgift.

Jeres indsats med tilkøbspakken

Ved tilkøbspakken sætter I selv jeres præg på forløbet. Det er jeres beslutning, om forløbet skal være kort eller langt, så medarbejderne får en repetition af "hvordan er det nu vi skal gøre - og gør vi det nu også"?

 

Inden møderne med medarbejderne holder virksomhedens ledelse og Green Moves forberedende møder, hvor vi planlægger og aftaler, hvordan forløbet med medarbejderne skal være, og hvem der har ansvar for hvilke elementer og processer.

Ja tak, vi vil gerne spare på vores kørsel! Kontakt os for en uforpligtende samtale.

 
 
 
 
 
 

Green Moves IVS

Østervangsvej 6

8450 Hammel

 

 

tlf. +(45) 2976 4593

info@greenmoves.dk

 

CVR 37993875