Bestyrelser og Advisory Boards

Hvordan bestyrelser får gavn af Green Moves ApS

I  henhold til Selskabslovens § 115 skal bestyrelsen ikke alene føre det organisatoriske og økonomiske tilsyn, men skal også "varetage den overordnede og strategiske ledelse".


Bæredygtighed er License to Operate, og enhver bestyrelse i Danmark har derfor bæredygtighed på sin dagsorden.


Nogle vælger at tage udfordringen op for at være forberedt og andre venter med at agere til der stilles formelle krav. For de fleste virksomheders tilfælde er tiden ved at være inde. 

Kommiteret bestyrelsestilknytning


Hvis I har ambitioner med bæredygtighed og hvis ikke ved, hvad der er de strategiske muligheder for virksomheden, har I brug for en rådgiver. 


Ved at knytte Astrid Carl til bestyrelsen har I en rådgiver, der bliver fortrolig med virksomhedens bæredygtighedsstrategiske ambitioner og problematikker og kan bistå jer med at overskue perspektiverne.


Baseret på sin solide viden og erfaring inden for strategisk forretningsudvikling baseret på et fundament af bæredygtighed kan  Astrid hjælpe jer med at spotte de  strategiske muligheder, og sparre med jer om hvordan de kan udnyttes. 


Det giver værdifuld  overblik, kontinuitet og tryghed at vide, at der er taget hånd om det komplekse felt, som bæredygtighed er. 

Det med småt

En årsaftale med Astrid om bestyrelsestilknytning består af 4 komponenter:


  • En "Heads Up"-service, hvor I får tilsendt en mail eller får en opringning, når der sker ting inden for bæredygtighed, som I skal være opmærksomme på. Det kan være konkurrentens smarte move, deadlines for høringer på politiske initiativer eller implementering af lovgivning, nationale og internationale konferencer, seminarer og webinarer med særlig relevans for jer. Jeg følger den bæredygtige dagsorden tæt på jeres vegne, og hjælper jer med at afværge uønskede situationer, der skyldes, at I ikke er opmærksomme. Det er ren risikostyring. 


  • "Quick Calls" fra formand og direktør - og til formand og direktør. Ring, når I er i tvivl. Ring, når I har brug for uformelt at vende en problematik. Ring, når I har brug for et hurtigt svar. Og hvis vi aftaler det, så forvent, at jeg ringer til jer for at følge op på problematikker, der er drøftet og ligger på jeres bord.


  • Når der skal laves bæredygtighedsrelaterede oplæg til bestyrelsesmøderne får I glæde af en lang og kontinuert relation med jeres strategiske bæredygtighedsrådgiver.  Brug mig til at klæde bestyrelsen på med skriftlige oplæg, der tapper ind i tidligere diskussioner og virksomhedens eksisterende strategi og praksis. 


  • Deltagelse på bestyrelsesmøder efter aftale. Når de strategiske kommercielle perspektiver skal foldes ud og trykprøves i en bæredygtighedssammenhæng, indkalder I Astrid.  Jeg kan være vejviser, sounding board, second opinion - og Djævlens Advokat. Uanset hvad vi kalder det, kan I være sikker på en solid medspiller, der giver sin ærlige mening, også selv om den står alene i rummet. Når jeg er med på holdet, skal ambitionerne være reelle. 


Honoraret for årsaftalen består af en flat fee, der dækker Heads Up service og Quick Calls.  Udarbejdelse af oplæg og deltagelse på bestyrelsesmøder honoreres pr oplæg/møde efter nærmere aftale.   

"Jeg har fornøjelsen af samarbejde med Astrid Carl i EGN Netværk Danmark, verdens største professionelle netværksorganisation.


Astrid varetager netværksledelsen af et antal Sustainability Netværk på højeste fagniveau.


Astrid får meget positiv feedback for hendes høje faglighed og gode faciliteringskompetencer kombineret med stort menneskekundskab og coaching erfaring.


Derudover er hun et engageret medlem af EGN’s stærke toplederteam."

Anbefaling

 - Ellen Vejle

Business Unit Direktør

EGN Topledelse

Faglige oplæg og workshops


Har bestyrelsen brug for et enkeltstående indslag om forretningsstrategiske aspekter af bæredygtighed, så ring på 7179 4593.  

Advisory Board


Hvis du leder efter kompetencer til jeres Advisory Board, så følg dette link  eller hent denne two-pager

Lad os samarbejde.


Ring og lad os finde en form, der passer.